Viimane versioon:
Peatükk:
Loodud:
Muudetud:
- Muudatuse liik:
- Kommentaar:
Raamatu versioon:
Muudatuste komplekt: , avalik: määramata
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;

Peatükk: 21.7. Ebaseadusliku ehitise adresseerimine ja seadusliku ehitise tegelik kasutusotstarve
Loodud: 11.01.2021 14:40:33
Muudetud:
- Muudatuse liik: Uus peatükk
- Kommentaar:
Raamatu versioon: XI versioon
Muudatuste komplekt: 1. komplekt, avalik: 12.01.2021 00:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;
Võrdle viimase versiooniga