Viimane versioon:
Peatükk:
Loodud:
Muudetud:
- Muudatuse liik:
- Kommentaar:
Raamatu versioon:
Muudatuste komplekt: , avalik: määramata
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;

Peatükk: 42.1.1. Veel teedest, millele on määratud liikluspinna nimi
Loodud: 11.01.2021 14:29:59
Muudetud: 26.01.2021 11:26:52
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar:
Raamatu versioon: XI versioon
Muudatuste komplekt: 3. komplekt, avalik: 27.01.2021 00:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;
Võrdle viimase versiooniga
Peatükk: 42.1.1. Veel teedest, millele on määratud liikluspinna nimi
Loodud: 11.01.2021 14:29:59
Muudetud:
- Muudatuse liik: Peatüki täiendus
- Kommentaar:
Raamatu versioon: XI versioon
Muudatuste komplekt: 1. komplekt, avalik: 12.01.2021 00:00:00
Staatused: ei ole teema; ei ole kustutatud;
Võrdle viimase versiooniga