AvalehtEelmineSisukordPrindi

47.1. Rail Baltica kiirraudteed teenindavate maaüksuste aadressid

Rail Baltica on kavandatav moodne, keskkonnasõbralik ja kiire elektrifitseeritud raudtee, mis ühendab Eesti tihedamalt Kesk- ja Lääne-Euroopa ning naaberriikidega.

Illustratsioon

Trassikoridori joonis: https://rbestonia.ee/visuaalid/

Raudteetrass kulgeb Eestis läbi Harju, Rapla ja Pärnu maakonna. Raudteetrassi koridori jääb lisaks riigimaale ligikaudu 650 eraomanikele ning kohalikele omavalitsustele kuuluvat kinnisasja.

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi vahel 06.09.2016 sõlmitud koostöökokkuleppele viib Rail Baltica raudtee ehitamiseks vajaliku era- või munitsipaalomandis oleva maa omandamise menetlusi läbi Maa-amet.

Kuna raudtee ja teenindusrajatiste aluste maade omandamiseks tuleb omandatav osa katastriüksusest välja jagada, siis tehakse nn ajutisi maaüksusi, mida hiljem on plaanis liita üheks katastriüksuseks. Ajutiste maaüksuste nimed lähtuvad raudtee eelprojekti krundijaotuskavadest (KJK) ning raudtee lõikudest: Tallinn-Rapla raudtee, Rapla-Pärnu raudtee ja Pärnu-Ikla raudtee.

Näiteks:

  • Tallinna-Rapla raudtee 703 (raudtee eelprojekti 7. lõigu KJK nr 3)
  • Rapla-Pärnu raudtee 466 (raudtee eelprojekti 4. lõigu KJK nr 66)
  • Pärnu-Ikla raudtee 3121 (raudtee eelprojekti 3. lõigu KJK nr 121)

7. lõigu maaüksuse KJK nr 8 juurdepääsutee ajutine lähiaadress on nimetusega Juurdepääsutee lõik 708. Kui juurdepääsutee jagatakse kaheks tükiks, siis on maaüksuste nimed (lähiaadressid) vastavalt:

  • Juurdepääsutee lõik 70801
  • Juurdepääsutee lõik 70802

Kui Rail Baltica raudtee jaoks on maad riigile omandatud, siis liidetakse ühes haldusüksuses taristuobjekti lõikes katastriüksused kokku ning numbrilise tähistuse ette lisatakse järgmised tähed: raudtee katastriüksustele „R“, teede üksustele „T“ ja ökodukti katastriüksustele „E“.

Illustratsioon

Kavandatavad ökoduktid ja maastikusillad. Pilt: https://rbestonia.ee/

Näiteks kui katastriüksus nimega Kalda jagatakse neljaks, millest osa jääb eraomanikule ning kolm maaüksust ostab riik jagamise järgselt raudtee jaoks välja, siis hiljem liidetud katastriüksuste lähiaadressiks kujunevad:

  • Kalda (jääb omanikule);
  • Pärnu-Ikla raudtee R1 (raudteealune maa);
  • Pärnu-Ikla E99 (ökodukti või maastikusilla maa);
  • Kasemetsa tee T7 või Juurdepääsutee lõik 7081, kus sõna „lõik“ on liigisõna rollis (juurdepääsutee maa).

Vaata lisaks ka raudteed teenindavatele maaüksustele aadresside määramise üldpõhimõtteid peatükis 47.

SisukordPrindi