AvalehtEelmineSisukordPrindi

69. Integreeritav aadressiotsing (In-ADS)

In-ADSi veebiteenuse näol on tegemist aadressiandmete süsteemi andmeid sisaldava integreeritava aadressiotsingu kasutajaliidesega, mida on võimalik lihtsalt paigutada erinevatesse veebipõhistesse infosüsteemidesse.

In-ADS kasutajaliides

In-ADSis on alati kõige täpsemad aadressid, sest tänu igaöistele uuendamistele jõuavad sinna kõik aadressiandmete süsteemis (ADS) tehtud muudatused, mis pärinevad kohalikest omavalitsustest.

In-ADS on kiire ja mugav. In-ADSi kaudu saavad kõik huvilised tasuta kätte ajakohased ja kvaliteetsed Eesti aadressid koos võimalusega salvestada neid koos andmeatribuutidega oma infosüsteemi. Seega sobib teenus kõigile asutustele, kes ootavad oma veebirakenduste kasutajatelt aadressi sisestamist. In-ADSi kaudu on see tehtud tarbijale mugavaks (aadresse pakutakse juba sisestamise käigus) ja rakendusele edastatakse info valitud aadressi kohta süsteemselt töödeldaval kujul.

Lisaks tavaotsingule on teenuse abil leitud vasted võimalik salvestada oma infosüsteemi. In-ADSi konfigureerimisel saab seadistada ka kaardikomponendi. See võimaldab lõppkasutajal vajalikku aadressi ja objekti (nt hoonet) otsida nii tekstina (kasutaja sisestab oma aadressi tekstina) kui ka kaardipõhiselt (kasutaja valib vajaliku koha kaardilt). Kaardikomponenti saab vaikimisi peita ja kasutada ainult juhul, kui teksti abil vajalikku aadressi ei leia.

Näiteks saab klient äriregistris ettevõtet registreerides lihtsalt ja kiirelt sisestada aadressi. Lisaks üheselt arusaadavale aadressile saab äriregister In-ADSi kaudu ka muud andmeatribuudid (nt X- ja Y-koordinaadid). Vajadusel näeb klient aadressi kaardil, et veenduda registreeritava ettevõtte asukoha õigsuses.

In-ADS rakenduses saab taustaks valida Maa-ameti toodetud hübriid- ja aluskaardi või ortofoto ning kuvada seal ka katastriüksuste piire ja aadressipunkte. Samuti võimaldab In-ADS ettevõttel või asutusel oma asukohta Maa-ameti aluskaardi abil veebilehel kuvada.

Lisaks võimaldab In-ADS ettevõttel või asutusel oma asukohta veebilehel kuvada Maa-ameti pidevalt uueneva aluskaardi taustal.

Komponendi lisamiseks oma leheküljele saab genereerida vajaliku koodi. Detailsema kirjelduse komponendi kasutamise ja seadistamise kohta leiab kasutusjuhendist või arendusjuhendist.

In-ADS komponendi kasutusjuhend

In-ADS komponendi arendusjuhend

Juhendid on kättesaadavad ka inglise keeles:

In-ADS user guide

IN-ADS developer guide

ADS-iga liidestumine In-ADSi abil – infosüsteemi liidestumist ADS-ga In-ADS komponendi kaudu võib nimetada ka ülikergliidestumiseks. See on parim valik veebipõhiste kasutajaliidestega süsteemidele, mis ei vaja maha salvestatud aadresside ajakohastamist ja taluvad välise komponendi töökindluse riski. In-ADS on kõrge käideldavusega teenus, sest tema olulised koostisosad on dubleeritud.

In-ADSi kasutamine ei eelda X-tee teenuste kasutamist ja on süsteemi arendamise mõttes kõige odavam ja kiiremini rakendatav lahendus. In-ADSi laialdasem kasutamine loob ka eelduse, et kasutajatel tekib erinevatel veebilehtedel sarnane kasutuskogemus.

In-ADSi komponendi kasutust saab edukalt kombineerida ADSi X-tee teenuste tarbimisega.

2016 jaanuaris valmis In-ADSi redaktor, millega saab:

  • joonestada kaardil lihtsaid geomeetriaid, neid muuta ja kustutada;
  • joonestatud geomeetria salvestada välisesse andmebaasi ja seda taasesitada kaardile;
  • määrata geomeetriatele oma kujunduse, näiteks punktile kuvatava ikooni ja selle suuruse, joonele laiuse ja värvi ning alale lisaks täitevärvi ja selle läbipaistvuse.

In-ADS on juba edukalt kasutusel mitmes veebirakenduses - näiteks Tuleohutuse enesekontrolli aruannete keskkonnas, ID-kaardi ja juhilubade taotlemisel, ettevõtte registreerimisel ja paljudes teistes kohtades.

SisukordPrindi