AvalehtEelmineSisukordPrindi

6.1. Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori muudatused 01.10.2014 kuni 1.01.2015

Kohanimeseadusega koos jõustus 1. juulil 2013. a regionaalministri määrus Kohanimede vormistamise ja kasutamise kord (RT I, 19.01.2016, 2; selles peatükis edaspidi määrus), mille § 5 lõike 2 järgi ei lisata kohanimele liigisõna, kui see juba sisaldab kokku- või lahkukirjutatud liigisõna, mis vastab nimeobjekti liigile.

Parandused Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (edaspidi EHAK), kohanimeregistris ning teistes andmekogudes tehti 2015. aasta 1. jaanuariks.

Eelnevast lähtudes tegi Statistikaamet Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatoris (EHAK) ning Maa-ameti aadressiandmete süsteemis (ADS) ulatuslikud parandused (muudatuste aluseks on Kohanimenõukogu 10.06.2014 protokoll nr 52 nimekiri lk 26-32).

Muudatuse sisu:
Kõrvaldati topelt liigisõnad, nt Järveküla küla asemel on nüüd ametlik nimi Järveküla. Rööpnimena esinevatest võõrkeelsetest kohanimedest jäeti ära eestikeelne liigisõna, nt varasema nimekuju Elbiku / Ölbäck küla asemel on uus nimekuju Elbiku küla / Ölbäck.

Lisaks eelmainitule asendatakse asustusüksuse liiki tähistanud vallasisene linn liigisõnaga linn. Termin vallasisene on liigisõna kirjeldav laiend ning seetõttu ei ole see asustusüksust tähistava liigisõna osa. Vallasisene tüübina (mitte liigisõnana) jääb EHAK-is kehtima. Vajadusel tuleb selle kirjeldamiseks kasutada sulgusid.

Näiteks loeteludes:
Haapsalu linn
Kärdla linn (vallasisene).

ADS-is parandatakse ka kõik Tallinna aadressid - Tallinna linn asemele kirjutatakse Tallinn.

Parandused on vajalikud, kuna viivad tavalise keelekasutuse ja andmekogudes olevad kirjed omavahel kooskõlla.

Eelkirjeldatud EHAK muudatused hakkasid kehtima 1. oktoobril 2014. a.

SisukordPrindi