AvalehtEelmineSisukordPrindi

64. ADS-i X-tee teenused

ADS-i X-tee teenuste kohta saab täpsemalt lugeda ADS-i spetsifikatsioonist. X-tee on riigi ametlik andmevahetuskiht. Seepärast on ka ADS-i poolt infosüsteemidele pakutavad teenused tehtud just X-tee teenustena. Teenused on nii avaliku kui ka erasektori tarbijale tasuta. Vaata lisaks ADS-i ja KNR-i X-tee tenuste kohta ka Maa-ameti geoportaalist.

Teenuste XML formaadis kirjeldustega on võimaik tutvuda Maa-ameti geoportaali lehel: aadressiandmete süsteemi X-tee teenused.

Lisaks ADS-i X-tee teenustele leiab geoportaalist kirjeldused ka kõikidele teistele Maa-ameti infosüsteemidega seotud X-tee teenustele.

 • Aadressikomponentide kehtiva seisu väljastamise teenus (ADSkomponendid.v2) – väljastab aadressikomponentide kehtiva seisu, kuid kuna kogu klassifikaatori andmemaht on väga suur, siis algne seis on mõistlik laadida ühekordsena aadressiandmete süsteemi avalikus teenuses väljavõtete alt CSV-vormingus ja seejärel hakata andmemuudatusi teenustest küsima. Seega päring on sobiv pigem üksikute klassifikaatori väärtuste kontrollimiseks, mitte kogu klassifikaatori allalaadimiseks.
 • Aadressikomponentide klassifikaatori muudatuste päring (ADSkompklassif.v2) – klassifikaatori väärtuste esmalaadimise järel saab selle teenuse kaudu pärida muudatusi. Enamik infosüsteeme teevad andmeuuenduspäringuid öösiti, muudatused ise toimuvad päeval.
 • Aadressiobjekti otsing (ADSobjotsing.v6) – võimaldab otsida aadressiobjekte aadressi ja objekti andmete alusel.
 • Aadresside otsing (ADSaadrotsing.v3)
 • Objekti muudatuste päring (ADSobjmuudatused.v5) - selle teenuse kaudu saab väline infosüsteem teada, milliseid muudatusi on tehtud aadressiobjektide andmetes. Ainult objekti aadressimuudatusi saab pärida eraldi teenuse kaudu.
 • Aadressi muudatuste päring (ADSaadrmuudatused.v5) – teenuse kaudu saab väline infosüsteem teavet aadresside lisandumisest, muutmisest ja tühistamisest ADS süsteemis etteantud vahemikus. Logitavad sündmused lähtuvalt otseselt aadressidest.
 • Objekti aadresside muudatuste päring (ADSobjaadrmuudatused.v3) - teenus annab teada, milliseid muudatusi on objekti aadressides tehtud etteantud vahemikus. Eelkõige jälgitakse objekti ja aadressi seose teket, muutmist ja kadumist. Selliste objekti - aadressi seoste sündmuste lisaandmetena väljastatakse ka objekti enda sündmused, samuti objekti järgnevusinfo, aadressi komponendid ning teiste sama aadressiga seoses olevate objektide andmed.
 • Aadressiteksti normaliseerimise teenus (ADSnormal.v2) - teenuse sisendiks on normaliseerimata aadress, väljundiks on maksimaalselt normaliseeritud aadress. Kõikidel juhtudel ei ole võimalik aadressi normaliseerida.
 • Tühistatud objekti järglaste päring (ADSobjjarglased.v2) - teenuse kaudu on võimalik pärida tühistatud aadressiobjekti loogiliseks järglaseks olevaid objekte. Asendavad objektid võivad tekkida ajaliselt hiljem kui päringu tegemise hetkel.
 • Tühistatud aadressi järglaste päring (ADSaadrjarglased.v2) - teenuse kaudu on võimalik pärida tühistatud aadresside loogiliseks järglaseks olevaid aadresse. Asendavad aadressid võivad tekkida ajaliselt hiljem kui päringu tegemise hetkel.
 • Ruumiaadressi päring (ADSruumiaadress.v1) - teenuse kaudu on võimalik küsida kujule vastavaid ruumiaadresse. Sisendiks kas gml-formaadis kuju või punkti koordinaadid.
 • Liidestujate aadresside tagasiside teenus (ADSadrTagasiside.v2) - liidestunud register saab selle teenuse kaudu anda tagasidest enda aadressidest, mis ADS-iga seotud või puuduvad ADS-ist.
 • Liidestujate tagasiside soovituste teenus (ADSadrTagasisideSoovitused.v2) - liidestujate aadressisoovituste teenus, mille kaudu saab liidestunud register pärida liidestuja aadressile ADS-is leitud vastet.
 • ADS gazetteer otsing (ADSgazetteerotsing.v1) - selle teenuse vahendusel on võimalik kasutada In-ADS-i aadresside päringuid üle X-tee.
 • Ajaloolise aadressiobjekti otsing (ADSobjajalooline.v2) - teenus võimaldab otsida aadressiobjekte ka ajalooliste andmete alusel.

Lisainfot:

ADS-i arendamine ja tarbijate tagasiside on tekitanud vajaduse uute teenuste versioonide järgi. Vanemad teenused on nii tehniliselt kui moraalselt aegunud ja ei anna enam andmete kohta päris adekvaatset infot.

  SisukordPrindi