AvalehtEelmineSisukordPrindi

34.11. Ebaotstarbekalt pikad nimed

 • Liigisõnadega liialdamine

Näiteks Metsa tänava tee, Metsa tänava tee põik – piisab ühest liigisõnast.

 • Pikad ja lohisevad nimed ei ole korrektsed. Näiteks ei sobi lähiaadressiks selline kirjeldus: Pargi tänava ja Raudtee tänava ristmikku teenindav maatükk. Jutustavad ja kirjeldavad kohanimed ja koha-aadressid peab ära muutma, liikluspindade korral piisab ainult ühe liikluspinna nime määramisest vajaduse korral koos tähe ja numbri lisamisega. Näiteks nii: Pargi tänava ja Raudtee tänava ristmikku teenindav maatükk > Pargi tänav L2.
  • Näiteks ei ole korrektsed järgmised lähiaadressid: Sompa kaevanduse tööstusterritoorium; AS Eesti Põlevkivi Ehitus tootmisterritoorium; Tammiku Kaevandus - Ahtme mnt Vaheline Raudtee; Kaevuri tn siibrite ehitis nr 6, kraan nr 8; Autode tasuline parkla; Anatoli kalakasvanduse kalabasseinid.

Toome mõned elulised näited, kuidas pikki lähiaadresse muuta.

  • Jagatakse katastriüksust nimega Jõgeva Sordiaretuse Instituudi Sangaste katsejaam. Selline nimi ei ole nõuetele vastav. Sobilikud nimed on nt Sangaste katsejaam, Sordiaretuse katsejaam, Katsejaama. Viimase puhul on katastriüksuse nimeks ainult objekti liigisõna, seega kehtib omastava käände nõue.
  • Tarvastu Valla- ja Kultuurikeskus - nimi on kirjeldavat laadi, sisaldab mitut liigisõna ja sidesõna. Sobib nt Kultuurikeskuse.
  • Katastriüksust soovitakse jagada, ühe nimi oleks Kuusiku Katsed, teise nimi Kuusiku põllumajanduspark. Sõna katse ei ole maaga seotud objekt, seega ei saa seda käsitleda liigisõnana ega kirjutada väikese tähega. Peab kasutama omastavat käänet, seega sobivad on Kuusiku-Katse (mitmus ei ole vajalik), Katse-Kuusiku või Katsekuusiku. Kuusiku põllumajanduspargi puhul sobiks ka lühem variant Kuusiku park.
  • Katastriüksused nimedega EAÕK Põlva Peaingel Miikaeli Kogudus ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik. Katastriüksuste nimedena ei ole soovitatav kasutada katastriüksusel tegutseva juriidilise isiku nime. Toodud näidete puhul soovitame kasutada lühimat varianti omastavas käändes: Koguduse ja Kiriku.

Vaata lisaks peatükki „Liigisõnade eksitav kasutamine“.

SisukordPrindi