AvalehtEelmineSisukordPrindi

34.8. Kaldkriipsu ja sidekriipsu vale kasutamine

 • Kaldkriips tähistab koha-aadressides kas rööpnime eraldajat (rööpnime omavad Eestis mõned asustusüksused näiteks Noarootsi vallas) või lisanumbri eraldajat lähiaadressides (nt paarimaja boksid Lille tn 15/1 ja Lille tn 15/2).
 • Paralleelaadressi eraldaja on topeltkaldkriips (//).
 • Kui koha-aadressides on senini kasutatud kaldkriipse, siis tuleb need koha-aadressid üle kontrollida ja teha kindlaks, kas kaldkriips tähistab:
  • paralleelaadressi (sel juhul peab see olema topeltkaldkriips);
  • hoonet, mis asub mitmel katastriüksusel (liithoone boksid on jagatud erinevatele katastriüksustele);
  • mitut unikaalaadressi nõudvat hoonet, mis asuvad ühel katastriüksusel (sel juhul katastriüksuse aadressi kaldkriipsu ei kirjutata ja kaldkriips on ainult hoone aadressis).

Muudel juhtudel kaldkriipsu kasutada ei tohi. Näiteks ei või katastriüksuse lähiaadress sisaldada kaldkriipsu, kui katastriüksusel asub eraldiseisev hoone (hooned) või kui seal üldse hooneid ei ole.

 • Sidekriips katastriüksuse ja hoone koha-aadressis numbri eraldajana on keelatud. Sidekriips eraldab kas hargtäiendit või korterinumbrit majanumbrist või nimest. Erandid on ka tehniliste objektide teenindusmaad, mille nimes sidekriips võib teatud juhul esineda.

Näiteks ei ole lubatud maaüksuse lähiaadressid:

 • Tõru-1 selline aadress saab esineda korteril, mis asub Tõru nimelisel maaüksusel asuvas kortermajas, kuid mitte maaüksusel;
 • Kase A-58 – selline aadress ei ole lubatav ühelgi objektil, kuna sisaldab üksikut suurtähte, millele järgneb sidekriips ja number.
SisukordPrindi