AvalehtEelmineSisukordPrindi

16. ADS-i toimimine

ADS-i toimimise eest vastutab Maa-amet, kes:

 • tagab infosüsteemi toimimise ja arendamise;
 • tagab aadressiobjektide koha-aadresside, liikide, ruumiaadresside, aadressipunktide ja ruumikujudega seotud metaandmete hoidmise ja koha-aadresside väljastamise teenuste kaudu;
 • peab aadressiobjektide liikide klassifikaatorit;
 • teeb aadressiandmete ja aadressiobjektide ruumiandmete analüüsitöid ning loob koha-aadresside ja aadressiobjektide vahel seosed;
 • toodab aadressiobjektide ruumiaadresse;
 • tuvastab ebakorrektselt määratud aadressid ning teavitab nendest vastavat aadressiandmete vastutavat töötlejat ja koha-aadressi määrajat (s.o omavalitsust);
 • tuvastab koha-aadresside muudatuste vajadused ning teavitab nendest vastavaid omavalitsusi ja registreid (näiteks kui muutub tänavanimi, siis on vaja ADS-is vastavate hoonete ja korterite koha-aadressid muuta);
 • pakub avalikke ja X-tee teenuseid aadressiandmete kasutamiseks, sh tagab võimaluse andmeid vabalt alla laadida;
 • toodab järgnevussuhete infot nii koha-aadressi struktuurielementide kui ka koha-aadressidele ning tagab selle info kättesaadavuse (aadressimuudatuste korral saab teada ka varasema aadressi);
 • kogub peale ametlike aadressiandmete ka mitteametlikke (näiteks asumite, mitteametlike linnaosade, kvartalite jmt nimed ning piirid; hoonete nimed nt "Linnahall" ja "Plasku") ;
 • suunab ja juhendab kohalike omavalitsuste töötajaid aadresside määramisel ja korrastamisel;
 • koostab juhendmaterjale (õppevideod, kirjalikud juhendid ja slaidid);
 • korraldab koolitusi;
 • teeb aadressimuudatused juhul kui muutub haldus- või asustusjaotus.
SisukordPrindi