AvalehtEelmineSisukordPrindi

61. Teede andmed teeregistris

Omavalitsused saavad oma kohanimede korrastamisel võrrelda neid ka teeregistris olevate andmetega. Liikluspindadele nimesid määrates tuleb arvestada, et sama ruumilise ulatusega teedel peab olema sama kohanimi nii teeregistris kui ka kohanimeregistris. Samale teele ei või määrata liikluspinna nimest või kohanimeregistrile esitatava tee nimest erinevaid nimesid, kui vastava objekti ruumiline ulatus on võrdne. Küll aga saab määrata erinevaid nimesid teeosadele (näiteks kui riigimaantee läbib alevit, siis alevi ulatuses võib teeosale määrata terviktee nimest erineva liikluspinna nime).

Illustratsioon

Teed kaardil on vaadeldavad Maa-ameti geoportaalis (http://geoportaal.maaamet.ee/):
Illustratsioon

Olles mõnes teises kaardirakenduses, saab rakendusi vahetada: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/maainfo

Illustratsioon

SisukordPrindi