AvalehtEelmineSisukordPrindi

53.1. Kohanimede määramise korraldus

 • Sindi linnas tehakse kohanime määramine omavalitsuse algatusel ja füüsilise või juriidilise isiku kirjalikul taotlusel (kohanimeseaduse § 6 lg 1).
 • Omavalitsuse algatuse korral pakub omavalitsus ise kohanimed välja.
 • Füüsilise või juriidilise isiku taotluse korral (detailplaneeringu piirkonnad, endised aiandusühistud) võetakse arvesse ka taotleja pakutavad kohanimed.
 • Omavalitsus valmistab ette kohanime määramise eelnõu, väljavõtte kaardist ja seletuskirja.
 • Kõik materjalid avalikustatakse Sindi linna kodulehel (volikogu on kehtestanud vastava korra), Sindi Linnaraamatukogus ja linnavalitsuse sekretariaadis (kahel viimasel juhul paberkandjal) vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.
 • Pärast õigusakti kehtestamist saadetakse määrus kõikidele teemaga seotud isikutele.
 • Linnatänavate puhul annab linnavalitsus Sindi Kommunaalile korralduse tänavasiltide tellimiseks ja paigaldamiseks (üldjuhul tehakse töö 30 päeva jooksul).
 • Eratänavate puhul jääb tänavasiltide paigaldamine omaniku kohustuseks, omavalitsus kontrollib seda (tänavasildi paigaldamise kohustus tekib pärast tänava väljaehitamist).
 • Omavalitsuses saavad õigusaktid geomaatik, rahvastikuregistri pidaja, ehitisregistri pidaja ja maamaksu andmebaasi koostaja.
 • Vastavalt kehtivatele õigusaktidele tehakse kõikides registrites ja andmebaasides muudatused.
 • Vajaduse korral muudetakse andmed kohalikus teeregistris.
SisukordPrindi