AvalehtEelmineSisukordPrindi

51.4. Mitu hoonet ühel maaüksusel

Ühel maaüksusel võib asuda mitu unikaalaadressi nõudvat hoonet (näiteks elamud, ärihooned ja teised elukondlikud hooned). Sel juhul on hoonete adresseerimiseks järgmised võimalused:

  • Maaüksuse lähiaadressile lisatakse hoone eristamiseks erilisand, mis eraldatakse maaüksuse lähiaadressist kaldkriipsuga.

Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 3 ja sellel asub kolm elamut lähiaadressidega Mäe tn 3/1, Mäe tn 3/2, Mäe tn 3/3.

  • Samuti võib vajaduse korral lisada mitme hoone eristamiseks numbri järel omakorda tähe: Mäe tn 3/3a.

  • Ilma numbrita tähtlisandeid kasutada ei saa, seega ei saa kasutada aadresse Tööstuse tn 5/a, Tööstuse tn 5/b.

  • Eristamiseks võib määrata ka eraldi põhinumbri, kuid sel juhul peab ka maaüksusel olema mitu paralleelaadressi. Ehk teisisõnu: kui maaüksuse koha-aadress koosneb mitmest paralleelaadressist, on lubatud sellel maaüksusel paikneva mitme hoone korral kasutada erinevaid lähiaadresse.

Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 6 // 8 // 10 ja sellel asub kolm hoonet: Mäe tn 6, Mäe tn 8 ja Mäe tn 10.
Näiteks: maaüksuse lähiaadress on Mäe tn 5a // 5b ja sellel asub paarismaja, ühe paarismaja osa lähiaadress on Mäe tn 5a ja teise lähiaadress Mäe tn 5b.
Illustratsioon

Illustratsioon

Kui inimesed elavad samal katastriüksusel, kuid erinevates hoonetes ja need hooned on sama aadressiga, siis on vaja määrata hoonetele unikaalsed ehk eristuvad aadressid, et saaks isikute elukohti rahvastikuregistris aadressi alusel eristada. Unikaalsete aadresside määramisest ja seotud muudatustest rahvastikuregistris on täiendavalt kirjutatud menetlusrakenduse uudises.

SisukordPrindi