AvalehtEelmineSisukordPrindi

51.3. Komplekshooned

Komplekshooned on sellised hooned, mis koosnevad eraldi korpustest. Näiteks loeme komplekshooneks maja, mille puhul on maa peal näha kolme lahus seisvat mitmekorruselist kortermajaosa, mis on ühendatud maa-aluse garaažiga. Sellist hoonet ei ole võimalik ehitustehniliselt vertikaaltasapindadega erinevateks hooneteks eraldada ja seda loetakse üheks hooneks. Komplekshoone võib paikneda nii ühel kui ka mitmel maaüksusel.

Aadressi määramisel käsitletakse komplekshoone korpusi (näiteks kolme korruselamut ja ühte maa-alust garaaži) siiski eraldi hoonetena. Korpustele määratakse koha-aadressid lähtuvalt nende ruumilisest paiknemisest kehtivate reeglite alusel ning iga korpus, mis on elukondlik hoone, peab saama unikaalaadressi.

Kui komplekshoone korpused asuvad ühel maaüksusel

Illustratsioon

Üks komplekshoone näide on Soo tänaval Põhja-Tallinna linnaosas. Välisel vaatlemisel on tegemist 3 eraldi hoonega, kuid tegelikult on seal komplekshoone, mis koosneb kolmest korpusest, mis on ühendatud maa-aluse osaga. Maapealsed korpused kannavad aadresse Soo tn 1b/1, 1b/2 ja 1b/3 ning maa-aluse osa aadress on Põhja puiestee 17b. Ehitisregistris (EHR) on see hoone registreeritud ühe hoonena (EHR kood 120606320), millel on mitu maapealset osa. Tavamõistes on tegemist kolme eraldiseisva hoonega (mida näitab asjaolu, et kasutuses on 3 erinevat aadressi), aga EHR-is on registreeritud üks hoone (st ehitustehniline tervik).Illustratsioon

Illustratsioon

Alljärgnevalt on toodud põhimõtted ja soovitused seoses komplekshoonete ja nendes paiknevate hooneosade adresseerimisega:

  1. Komplekshoone korpustele peab määrama unikaalaadressid. Selleks võivad olla täiesti erinevad numbrid (nt Tornimäe tn 3, 5 ja 7 või Metsa tn 3, 3a ja 3b) või erilisandi lisamine hoone nn põhinumbrile (nt Soo tn 1b/1, 1b/2 ja 1b/3 või Metsa tn 3/1, 3/2 ja 3/3).
  2. Korterinumbrite ja teiste hooneosade numbrite määramisest komplekshoones vt peatükk 51.
  3. EHR-s tuleb komplekshoonele määrata hoone aadressiks kõigi korpuste aadressid paralleelaadressidena.
  4. EHR-s on võimalik määrata, millises korpuses konkreetne hooneosa paikneb. Seega tuleb määrata igale korterile tema asukohakorpuse järgne aadress. Näiteks komplekshoone aadressiga: Soo tn 1b/1 // 1b/2 // 1b/3, siis korter 1 aadress on: Soo tn 1b/1-1. Juhul kui hooneosal on paralleelaadresse, siis tuleb need kõrvaldada ja jätta kehtima ainult üks aadress.
  5. Komplekshoonele tuleb lisada EHR-s ruumikuju igale korpusele eraldi.

Kui komplekshoone korpused asuvad mitmel maaüksusel

Kui komplekshoone korpus asub mitmel erineval maaüksusel, siis lähtutakse korpuse sissepääsu asukohast ning korpuse ja tema sissepääsu asukohaks oleva maaüksuse koha-aadress peavad olema omavahel kooskõlas.
Illustratsioon

Kui hoone sissepääs on jagunenud mitmele maaüksusele, siis valitakse see maaüksus, kuhu jääb suurem osa sissepääsust. Kui hoonel on mitu peasissepääsu, mis paiknevad erinevatel maaüksustel, siis määratakse hoonele nende maaüksuste järgi paralleelaadress.

Loe komplekshoonete kohta lähemalt ka komplekshoonete juhendist.

SisukordPrindi