AvalehtEelmineSisukordPrindi

51.2. Ridaelamud ja teised liithooned

Liithooneteks loeme selliseid hooneid, mis koosnevad boksidest (paarismaja, ridaelamu, kärgelamu, vaipelamu, ridagaraaž). Kogu liithoone võib paikneda ühel maaüksusel, aga võib olla ka jaotatud mitmele maaüksusele nõnda, et igal boksil on oma maaüksus.

 • Liithoonete bokside eristamiseks kehtivad järgmised reeglid.
  • Kui ridaelamu asub tervikuna ühel maaüksusel, siis võib boksi numbri eraldajana kasutada sidekriipsu analoogselt korteriga, nt Pärna tn 12-1, Pärna tn 12-2 jne.
  • Samuti võib ühel maaüksusel asuva ridaelamu bokse käsitleda hooneosade asemel komplekshoone põhimõttel (vt ptk 50.3) näiteks nii, et igale boksile määratakse unikaalne hoone number kaldkriipsuga, nt Pärna tn 12/1, Pärna tn 12/2, Pärna tn 12/3 jne. Boksidel võivad olla ka eraldi numbrid (nt Pärna tn 12, Pärna tn 14, Pärna tn 16) või tähtlisandiga numbrid (nt Pärna tn 12a, Pärna tn 12b, Pärna tn 12c), kuid sellisel juhul peavad hoonete aadressid olema ka katastriüksuse paralleelaadressideks.
  • Kui ridaelamuboksid jaotatakse eraldi maaüksustele, siis tuleb ka aadressid määrata hoonete adresseerimise reeglite järgi, nt kaldkriipsuga: Pärna tn 12/1, Pärna tn 12/2, Pärna tn 12/3 või hajaasustuses Maasika/1, Maasika/2, Maasika/3 jne.
  • Samuti võib eraldi maaüksustel asuvad ridaelamuboksid eristada täht- või numberlisandiga, nt Pärna tn 12 aadressi asemel tekib igale boksile oma aadress: Pärna tn 12a, Pärna tn 12b, Pärna tn 12c jne või Pärna tn 12, Pärna tn 14, Pärna tn 16 jne.
  • Hajaasustuses võib eraldi maaüksustel asuvatele ridaelamuboksidele ja nendealustele maaüksustele määrata erinevad nimed ilma erilisandit määramata, nt Maasika, Vaarika, Mustika jne.

Illustratsioon

  • Koha-aadressidesse ei lisata sõnu krunt, nr, number jne. Näiteks ei ole õige määrata lähiaadressiks Laeva tn 24 garaaž nr 5, vaid lubatud variant on Laeva tn 24/5.
SisukordPrindi