AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.7. Kergliiklusteed, jalgteed, kõnniteed

Kergliiklusteedele (sh jalgteedele ja kõnniteedele) ei ole üldjuhul vaja kohanime määrata. Kui aga kergliiklusteele on määratud kohanimi (ametliku kohanimena ja/või registreeritud nimi teeregistris), siis peavad seda teenindavate katastriüksuste nimed sisaldama kergliiklustee kohanime täiskujul. Kui kergliiklustee asub hajaasustuses (väljaspool unikaalaadressi nõudega ala), siis võivad kõikidel maaüksustel olla ühesugused nimed, nt Luua jalgtee. Unikaalsusnõude korral (tiheasustuses) tuleb lisada eristav lisand, nt Luua jalgtee L1, Luua jalgtee L2.

Kui kergliiklusteele ei ole kohanime määratud, siis soovitame kergliiklusteed teenindavate katastriüksuste nimedes kasutada ühte järgmistest:

  1. selle liikluspinna või teeregistri tee nime, mille ääres nad asuvad. See tähendab, et nn põhitee ja kergtee moodustavad loogilise terviku. Näiteks Pika tänava äärse kõnnitee maaüksuse puhul Pikk tänav L7; Jaama tee äärse kergliiklustee maaüksuse puhul Jaama tee L4 jne. Kui nn põhiteel on nii teeregistri nimi kui ka liikluspinna nimi, siis võib valida kergtee maaüksuse nimes kasutamiseks neist kas ühe või teise.
  2. Võtta kasutusele kergtee nimi, mida kohalikus kõnepruugis kasutatakse (mitteametlik kohanimi). Liigisõnaks sobivad sellistel juhtudel tee, kergliiklustee, kergtee jmt. Nt 22234 Vara-Kaitsemõisa tee ääres asuvat jalgteed teenindavale maaüksusele on määratud nimeks Varamõisa jalgtee. Sel juhul on vaja KOV-i lihtkirjalikku kinnitust Maa-ametile, et see nimi kanda mitteametliku kohanimena kohanimeregistrisse.

Kergliiklustee ehitamiseks teeäärsetest maaüksustest n-ö väljajagatavad maaüksused soovitame nimetada kohe eeltoodud põhimõtete järgi. Näiteks Klooga maantee Uuspere juurdelõige ei ole sobiv nimi. Nimede määramisel ei ole soovitatav viidata maaüksustele, millest need tükikesed eraldatud on, sest ADS-i määruse § 15 lõike 1 kohaselt määratakse liikluspinna (ka tee) teenindamiseks moodustatavale maaüksusele (st transpordimaale) nimi, mis peab sisaldama liikluspinna (ka tee) kohanime täiskujul. Naaberüksuste nimed, millest tee üksus välja jagati, ei ole seejuures enam olulised (vt lisaks peatükki „Riigiteede laiendamisel tekkivad maaüksused”).

Mõned näited
Tallinn – Pärnu – Ikla tee äärde rajatavat kergliiklusteed teenindavate katastriüksuste nimed võivad olla järgmised:
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee (nime ette võib olla lisatud teeregistri number)
Tallinn-Pärnu-Ikla tee
4 Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee
Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee

või unikaalsusnõude või eristamise vajaduse korral võib lisada eristava lisandi nime lõppu:
4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1
Tallinn-Pärnu-Ikla tee L1
4 Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee L5
Tallinn-Pärnu-Ikla kergliiklustee L5

SisukordPrindi