AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.6. Teed ja liikluspinnad väikekohas

Väikekohtades võivad teedele olla kohanimed määratud, kuid võivad ka mitte olla. Kui teele on kohanimi määratud, siis on see ka adresseerimisel kasutuses (tegu on liikluspinnaga). Seega väikekohas olevale teealusele maaüksusele nime määramine toimub kahel erineval põhimõttel.

  1. Väikekohas asuvale teele on kohanimi määratud ja adresseerimine toimub nii väikekoha kui ka liikluspinna järgi.
    • Näiteks Kotka väikekohas on liikluspinna nimi Sule tee. Sel juhul peab seda liikluspinda teenindava maaüksuse nimi sisaldama Sule tee nime, millele võib lisada vajaduse korral erilisandi (nt Sule tee L1 ja Sule tee L2). Sule tee ääres asuva hoonestatud krundi lähiaadress on sel juhul Kotka väikekoht, Sule tee 2.
  2. Väikekoha teedel ei tarvitse kohanimesid olla ja hoonete aadresse määratakse väikekoha nime ja numberlisandiga. Sel juhul on tegu üldmaa territooriumiga, mille nimi peab sisaldama väikekoha nimetuuma.
  • Näiteks Kure väikekoha üldkasutatavatele maaüksustele, millel asuvad laste mänguväljak, lõkkeplats, alajaam, teed ja kaev, on määratud nimeks Kure üldmaa 1 ja Kure üldmaa 2. Kirjeldatud juhul ei lisata väikekoha liigisõna, seega on vale Kure väikekoha üldmaa 1 (vt lisaks peatükki „Nummerdamine väikekohas”).
    • Näiteks Pihlaka väikekohas, kus teedele ei ole kohanime määratud, võiksid teed teenindavate maaüksuste nimed olla Pihlaka teelõik 1, Pihlaka teelõik 2 jne.

Kokkuvõtteks: kui väikekohas ei ole teedele kohanime määratud, siis on teid teenindavate maaüksuste nime määramisel soovitatav kasutada väikekoha nime ja liigisõna teelõik (kui on tegemist ainult teealuse maaga) või üldmaa (kui katastriüksusel on teealusele maale lisaks veel mingi laiendus, näiteks veevõtu tiik või kaev) ning vajadusel erilisandina ka number, nt Pihlaka teelõik 1, Sooääre üldmaa, Lootose üldmaa 1.

SisukordPrindi