AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.4. Kohalikku teed teenindava maaüksuse koha-aadress

Teeregistris registreeritakse kõik kohalikud teed kooskõlas ehitusseadustikuga. Omavalitsus esitab kohalike teede andmed teeregistrile. Kohalikele teedele võib vastavalt kohanimeseadusele määrata ka kohanime ning esitada registreerimiseks kohanimeregistrile. Alates 2013. aasta juulist ei ole teele kohanime määramine enam kohustuslik. Juhul kui teele kohanimi määratakse, peab tee nimetus teeregistris ja tee kohanimi kohanimeregistris omavahel kokku langema. Kohanimeregistrile võib koos kohanime määramise otsusega esitada ka viite tee numbrile teeregistris, sel juhul ei ole vaja kohanimeregistrile tee asendikaarti esitada.

Kohanime määramisel kohalikule teele tuleb vahet teha, kas tee nime hakatakse kasutama adresseerimiseks või mitte (kas tee on kogu ulatuses või mingis lõigus ka liikluspind ruumiandmete seaduse ja ADS-i määruse tähenduses). Kui soovitakse adresseerida maaüksusi ja hooneid, siis tuleb kohanimeobjekti liigiks määrata liikluspind. Kui aadresse määrata vaja ei ole, siis tuleb kohanimeobjekti liigiks määrata tee.

Kohaliku tee ruumiline ulatus võib olla erinev liikluspinna ruumilisest ulatusest. Juhul kui kohalik tee on täies ulatuses liikluspind, peavad teeregistris registreeritud tee nimetus ja kohanimeregistris registreeritud liikluspinna kohanimi omavahel kokku langema (nt Rahu tänav Jõhvi linnas on samas ulatuses teeregistris tee nr 2510584 ja tema nimi on samuti Rahu, liigisõna teeregistri nimetuses ei pea olema). Kui tee ja liikluspinna ruumikuju omavahel kokku ei lange, siis peavad ka nimed olema erinevad. Näiteks Kiili vallas asub teeregistri andmetel Kurna-Tuhala tee nr 11115 millest osa on kohanimeregistri andmetel Vaela tee nimeline liikuspind ja osa on Kangru tee nimeline liikuspind.

Kui kohalik tee on samal ajal ka liikluspind, siis kehtivad seda teenindavale maaüksusele liikluspinda teenindava maaüksuse aadressi määramise reeglid (vt lisaks peatükki „Näiteid liikluspinna ebasoovitava ruumilise paiknemise kohta”).

Kohalikku teed teenindava maaüksuse (katastriüksuse) nimi peab sisaldama sellel asuva, teeregistris (ja ühtlasi kohanimeregistris) registreeritud tee või liikluspinna nime täiskujul koos liigisõnaga. Kui teeregistris ei ole liigisõna määratud, siis on see kokkuleppeliselt tee. Maaüksuse nimes ei ole sõna maatükk vajalik, see on juurdemõeldav. Mõned näited kohalikku teed teenindavate maaüksuste nimede kohta: Alaküla tee, Kontjala tee, Vana-Rannu tee, Lautna-Kelu tee, Türi-Pärnu tee. Kohalike teede puhul on omavalitsuse enda otsustada, kas teeregistri number nime ette lisada või mitte. Näiteks on lubatud variandid Muri tee või 4320067 Muri tee või Muri tee L1 ja Muri tee L2. Pigem siiski ei soovita kohalike teede maaüksuse aadressis kohaliku tee numbrit kasutada, kuna need võivad muutuda.

SisukordPrindi