AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.3. Riigiteede laiendamisel tekkivad maaüksused

Sageli jäetakse riigimaanteede äärsete teemaade laienduseks vajalikud reformimata maad riigi omandisse või jagatakse teega piirnevad maaüksused teede laiendamise eesmärgil. Üldreegli kohaselt soovitame kõik need (üldjuhul ribaja kujuga) maaüksused nimetada põhitee nime järgi. Hajaasustuses ei ole sellistel maaüksustel unikaalaadressi nõuet, seega ei pea määrama eristavat lisandit (kõik maaüksused on ühenimelised). Unikaalsusnõude korral (tiheasustuses) tuleb nimedele lisada eristav lisand (T1 või L1). Võimalike segaduste (vigade) vältimiseks soovitame viia läbi korrektse haldusmenetluse ja võtta maaüksuste nimede määramisel ühendust Transpordiametiga.

Kui tee laiendamiseks jagatakse teeäärseid maaüksusi, siis ei ole õige panna sellistele lõigetele nime teega piirneva maaüksuse lähiaadressist lähtudes (näiteks Künka nime kandva maaüksuse jagamisel määrata eraldatavale ribale nimeks Künka tee) ega kasutada ka muud väljamõeldud nime (näiteks Teemaa), vaid lähtuda tuleb ikka selle tee nimest, mille laiendamiseks üksus moodustatakse. Eristavate lisandite numbrid ei pea olema määratud järjestikku, numbreid võib anda lõigetele näiteks nende põhitükkidest eraldamise järjekorras, peaasi, et need ei korduks. Numbreid võib jätta ka varusse, kui on ette näha, et mingis vahemikus võib veel lõikeid tekkida. Keelatud on kasutada eristavas lisandis peale numbrit veel omakorda tähte (nt 27 Rapla – Järvakandi – Kergu tee T22a), selle asemel tuleb määrata järgmine vaba number: 27 Rapla – Järvakandi – Kergu tee T23.

Mitme liigisõna kasutamine ühes nimes ei ole korrektne. Näiteks Vaida ühendustee juurdelõige ei sobi, vajaduse korral võib kasutada eristavaid lisandeid.

SisukordPrindi