AvalehtEelmineSisukordPrindi

42.1.1. Veel teedest, millele on määratud liikluspinna nimi

Aadressikoha nime võib määrata ka tee lõigule. Seega võib omavalitsus määrata oma territooriumil teeregistris registreeritud tee lõigule liikluspinna nime, et selle järgi adresseerida tee ääres olevaid katastriüksusi. Sellisel juhul võib teed teenindava katastriüksuse nimi tuleneda nii teeregistris registreeritud tee kui ka liikluspinna nimest. Transpordiamet eelistab riigimaantee nime järgi adresseerimist ka linnades ja mujal tiheasustuses.

Näide 1. 67 Võru-Mõniste-Valga tee Võru linna läbiva lõigu liikluspinna nimeks on määratud Kubja tee. Selle tee teenindamiseks vajaliku katastriüksuse lähiaadressiks (nimeks) on määratud Kubja tee T1, kuid transpordiameti soovituse järgi võiks nimeks olla 67 Võru-Mõniste-Valga tee T1.

Näide 2. 20 Põdruse-Kunda-Pada tee Kunda linnas olevale kolmele lõigule on määratud liikluspindade nimed Selja tee, Rakvere maantee (osaliselt) ja Jaama tänav. Nimetatud liikluspindasid teenindava maaüksuse nime määramisel on mitu võimalust.

  1. Nimetada kogu maaüksus riikliku tugimaantee nime järgi: 20 Põdruse-Kunda-Pada tee.
  2. Kui on moodustatud mitu maaüksust, siis võib need nimetada: 20 Põdruse-Kunda-Pada tee L1, 20 Põdruse-Kunda-Pada tee L2 jne.
  3. Kui iga maaüksus on moodustatud ainult kindla liikluspinna ulatuses, siis võib neid lõike adresseerida ka igaüht erineva liikluspinna järgi: Selja tee, Rakvere maantee L1, Jaama tänav. Kuna riigiteede korral on maa haldaja Transpordiamet, siis on vajalik ka Transpordiameti kooskõlastus.

Riigimaanteede teemaa katastriüksuste (tee teenindamiseks moodustatud maaüksuse) nime määramise põhimõtted on toodud punktis 42.1.

SisukordPrindi