AvalehtEelmineSisukordPrindi

39. Maaüksuste kohanimed

Maaüksusele ei pea kohanime määrama, piisab, kui määratakse koha-aadress. Juhul kui maaüksusele kohanimi määratakse, peab see vastama kõigile kohanimele esitatavatele üldnõuetele. Kui piirdutakse koha-aadressi määramisega, võib see sisaldada ka numbreid ja mõningaid lühendeid (erilisandeid ja eristavaid lisandeid), mis on kohanimede puhul keelatud.

Maaüksusele kohanime määramisel tuleb küll järgida kohanime määramise üldreegleid, kuid näiteks avalikustamise nõue sel puhul ei kehti.

Maaüksuse puhul on kohanimi ühtlasi lähiaadress ning eraldi õigusakte ja asendikaarte kohanimeregistrile esitama ei pea.

Maaüksuse aadressiandmed esitatakse aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i haldussüsteemi analoogselt teiste maaüksuste, hoonete ja hooneosade koha-aadressidega.

Kuna üldnõuded kohanimedele on juba eelnevates peatükkides piisavalt hästi lahti kirjutatud, siis ei hakka siin kõike kordama, kuid järgnevalt toome ära mõned maaüksuse kohanimedele kehtivad olulised nõuded, millele tasub eraldi tähelepanu pöörata.

SisukordPrindi