AvalehtEelmineSisukordPrindi

38. Juurdelõigete adresseerimine

Maareformiseaduse § 223 lõike 12 alusel oli maaomanikel teatud tingimustel võimalik olemasoleva maaüksusega piirnevat maad juurde erastada. Samuti on muude maakorraldustegevuste käigus tekkinud erinevaid väikeseid juurdelõikeid olemasolevatele maaüksustele. Sellised juurdelõiked on otstarbekas liita põhimaatükiga. Kui liitmist ei ole aga tehtud, siis on ka neid, sageli väikeseid ja ribaja kujuga maaüksusi, vaja kuidagi adresseerida.

Soovitame määrata sellistele ribadele eraldi koha-aadressi, mis erineb põhitüki aadressist täiendi (erilisandi või eristava lisandi) poolest. Võib määrata ka nime, mis peab sisaldama põhitüki (st katastriüksus, mille juurde riba kuulub) lähiaadressi täiskujul ja millele lisatakse sõna juurdelõige. Juhul kui maaüksus asub tiheasustuses, on eraldi lähiaadressi määramine kohustuslik, hajaasustuse puhul võib juurdelõigetel lähiaadress puududa.

Näiteks katastriüksus, millele tahetakse riba juurde erastada, kannab lähiaadressi Metsa tn 1. Soovitame selle juurde kuuluvale väikesele maaüksusele (ribale) määrata lähiaadressiks Metsa tn 1a (s.o liikluspinnajärgne lähiaadress) või Metsa tänav 1 juurdelõige (s.o maaüksuse nimi).

Arvestama peab sellega, et maaüksusele võib tiheasustuses või kompaktse hoonestusega alal määrata nime üksnes hoonestamata üksuse korral. Lisaks võib hajaasustuses unikaalaadressi mittenõudva maaüksuse korral lähiaadressi määramata jätta. Samas võib määrata ka nime.

Vahel küsitakse, miks ühe maaüksuse nimes (lähiaadressis) võib tänav olla lühendatult tn, aga teises peab olema pikalt tänav välja kirjutatud. Vastuseks saame öelda, et näiteks Metsa tn 1a on liikluspinna järgi määratud lähiaadress, kuid Metsa tänav 1 juurdelõige on käsitletav maaüksuse nimena. Need on erinevate struktuuridega lähiaadressi variandid (vt lisaks peatükki „Lähiaadress”).

On veel paar asjaolu, mida juurdelõigete adresseerimisel tuleb tähele panna. Juurdelõigetele ei või määrata paralleelaadressi kujul Metsa tn 1 // Juurdelõige ega Metsa tn 1 // Juurdelõike, sest lähiaadressiga Metsa tn 1 katastriüksus on juba olemas ja seda aadressi ei või anda teisele katastriüksusele. Paralleelaadresside lisamine ei ole lahendus unikaalaadressi nõude täitmise seisukohast. Teisisõnu peab unikaalsuse tagamiseks olema unikaalne iga määratud aadress. Kui näiteks ühele maaüksusele on määratud lähiaadressiks Juurdelõike või Juurdelõige, siis ei tohi seda samas asulas ühegi teise katastriüksuse nimeks määrata.

SisukordPrindi