AvalehtEelmineSisukordPrindi

33.2. Tähtlisandi kasutamine maaüksuse lähiaadressis

Maaüksuse (katastriüksuse) nimes ei või kasutada erilisandeid (number- ja tähtlisandeid) sellisena, nagu need on kasutuses aadressikohajärgsete aadresside puhul.

Aadressikoha järgi määratud aadresside korral võib tähtlisandiks olla üksnes eesti-ladina tähestiku väiketäht, mis järgneb numbrile või kaldkriipsule ilma tühikuta, nt Tamme tn 28a, – tegu on tavalise hoonestatud maaüksusega. Tööstuse tn 10/1b – tegu on maaüksusega, millel asub üks liithoone boks.

Maaüksuse nimes kasutatavad lisandid peavad eristuma, et mitte tekitada segadust, ja seetõttu on lubatud kasutada suurtähti, mis kirjutatakse enne numbrit. Nt Koka tänav L1, Koka tänav L2, Koka tänav L3 tegu on munitsipaalomandis oleva maaüksusega, millel asub avalik tänav. Kuna see on pikk tänav, siis on selle teenindamiseks moodustatud kolm üksust, nende eristamiseks on lisatud nimele suur L-täht ja number, et üksused ei läheks segamini Koka tänava ääres olevate hoonete aadressidega.

Koha-aadressis ei kasutata tähtlisandina tähti i, l, o, š, ž, w, õ, ä, ö, ü. Osa neist on liiga sarnased numbritega 1 ja 0 ning diakriitikutega (täppide ja katustega) tähtede kasutamine võib samuti olla mõnel juhul segadust tekitav, seetõttu on nende kasutamine tähtlisandina keelatud. Üldiselt on soovitatav võimaluse korral tähtlisandeid vältida ja määrata üksnes numbrilisi erilisandeid (vt lisaks peatükke „Liikluspinnajärgne nummerdamine”, „Koha-aadressidele esitatavad üldnõuded” ja „Unikaalaadress”).

SisukordPrindi