AvalehtEelmineSisukordPrindi

32.4. Unikaalaadressi nõudvate hoonete adresseerimine hajaasustuses

Hajaasustuses kehtib üldine põhimõte, et kui maaüksusel asuvad ainult unikaalaadressi mittenõudvad hooned või kui maaüksusel asub ainult üks unikaalaadressi nõudev hoone, siis moodustub kõikide sellel maaüksusel asuvate hoonete koha-aadress ainult vastava maaüksuse koha-aadressi struktuurielementidest ja sellele ei lisata erilisandeid. Kui tegu on tavalise talukompleksiga (üks elamu koos tavaliste kõrvalhoonetega (kuur ja laut), mis ei vaja unikaalaadressi), siis on kõigil neil hoonetel sama koha-aadress, mis maaüksusel.
Nt Molekuli maakond, Aatomi vald, Tuuma küla, Prootoni.

Kui hajaasustuses asuval maaüksusel on mitu unikaalaadressi vajavat hoonet, siis tekib vajadus neid eristada. Maaüksusele ei või määrata mitut nime, seega ei saa anda hoonetele omavahel eristuvaid nimesid, sest kehtib reegel, et hoone lähiaadress võib teda teenindava maaüksuse lähiaadressist erineda üksnes erilisandite poolest. Maaüksuste nimedes on vanast ajast jäänud veel numbreid kohe nime järel (näit Tamme 1 ja Tamme 2; selline variant ei ole lubatud) ning seetõttu on vajalik, et hoone eristajana määratud number ja nime osana esinev number kirjapildilt erineksid. Hooneid tuleb eristada erilisandite abil, mis lisanduvad maaüksuse nimele kaldkriipsu järel (näit Tamme/1 ja Tamme/2) ehk 6. tasemelejärgneb 7. tase.

See adresseerimise võimalus tuleneb Aadressiandmete süsteemi määruse §17: Kui maaüksusele on määratud nimi ja sellel maaüksusel asuvad unikaalaadressi nõudvad hooned, kirjutatakse maaüksuse nime ja erilisandiks oleva numbri vahele tühikuteta kaldkriips (näiteks Raja/1, Raja/2).

Näiteks on maaüksuse lähiaadress Hooldekodu ja sellel maaüksusel asub kolm unikaalaadressi nõudvat hoonet (üks hooldekodu hoone ja kaks korterelamut töötajatele). Need hooned vajavad unikaalaadressi, sest neis on omakorda korterid (adresseerimist vajavad hooneosad) ja korterites elavad alaliselt inimesed.

Illustratsioon
Võib olla ka nii, et põhihoone on sama aadressiga, mis on katastriüksusel ja teised unikaalaadressi vajavad hooned on unikaalse numbriga. Näiteks põhihoone aadress on Hooldekodu ja teiste unikaalaadressi vajavate hoonete aadress on Hooldekodu/2 ja Hooldekodu/3.

Maaüksuste adresseerimise kohta hajaasustuses vt lisaks peatükki “Unikaalaadress hajaasustuses”.

SisukordPrindi