AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.3.4. Liikluspinna nime määramine omavalitsuste piiril

Omavalitsuste piirialadel tuleb jälgida, et koha-aadressid sobiksid ka naaberomavalitsuse adresseerimissüsteemiga. Näiteks kui liikluspind kulgeb piki omavalitsuste piiri, siis ühel ja teisel pool liikluspinda peab tagama ühtse kohanime ja nummerdamise (vt järgneval joonisel Piiri tänavat). Ka omavalitsuse piiriga ristuva liikluspinna korral peab jälgima kas ühtset kohanimekasutust ja nummerdamist või - kui see ei ole võimalik - tuleb määrata erinev kohanimi ja nummerdada selle alusel.

Illustratsioon

Vältida tuleb olukordi, kus kohanimi määratakse eksitavalt sarnane (näiteks on probleemne Kadaka tee ja Kadaka puiestee juhtum Tallinnas) ning nummerdamine on samuti segadust tekitav. Kui vähegi võimalik, tuleb selliste juhtumite korral teha kohanimedes muudatusi ning olulisi ümberadresseerimisi maaüksuste ning hoonete ja hooneosade leitavuse tagamiseks. Soovitame aadresside määramisel arvestada naaberomavalitsuses olevaid kohanimesid ja koha-aadresse ning ühtlustada need.
Illustratsioon
Väikekohtade ja liikluspindade kehtestamisel tuleb arvestada ka arenguga, jälgida olemasolevaid ja töös olevaid planeeringuid, et ennetada probleemide teket adresseerimisel. Soovitame omavalitsustel teha aktiivset koostööd piirialadel, et tagada adresseerimise ühtne lahendus.

Loe omavalitususte vahelise koostöö kohta kohanime- ja aadressivaldkonnas peatükist 21.3.

SisukordPrindi