AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.3.1. Põhireeglid väikekoha ruumilise paiknemise kohta

  • Väikekoht peab koosnema ühest kinnisest pindobjektist.
  • Erandjuhtudel võib väikekoht koosneda ka mitmest lahustükist (nt kui mõni suurem tee läheb väikekohast läbi ja see soovitakse välja jätta), kuigi see ei ole soovitatav variant.
  • Kindlasti tuleb vältida mitmest pisikesest tükist koosnevate või n-ö auguliste väikekohtade moodustamist.
  • Kui on võimalik kasutusse võtta liikluspinnajärgne adresseerimine, ei ole otstarbekas väikekohta kehtestada.

Näiteks on alltoodud joonisel ebaotstarbekalt lahustükkidena paiknev Aia väikekoht ja pigem ühe liikluspinna järgi adresseerimiseks sobiv Kalda väikekoht:
Illustratsioon

  • Samuti ei ole soovitatav väikekohajärgne adresseerimine juhul, kui maaüksusi ja hooneid on palju.
  • Üle 100 maaüksuse korral soovitame pigem liikluspinnajärgset adresseerimist.

Näiteks Puraviku väikekohas on üle 100 maaüksuse, nende vahel liikudes on üsna keerukas aru saada, kuspool võiks olla otsitava numbriga maja:
Illustratsioon

Kuna viimases näites toodud juhtumis on ümbruskonnas kasutusel liikluspinnajärgne adresseerimine, siis oleks soovitatav ka Puraviku väikekoha kohanimest loobuda ja minna üle liikluspinnajärgsele adresseerimisele.

SisukordPrindi