AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.1.1. Väikekoha nime liigisõnad

Väikekoha kohanimes ei või liigisõna puududa. "Kohanime vormistamise ja kasutamise korra" § 5 lõike 1 kohaselt: Kohanimi peab sisaldama liigisõna Kohanimeseaduse § 4 lõike 1 punktides 1–4 nimetatud nimeobjektide (sh: aadressikoht ruumiandmete seaduse tähenduses, näiteks tee, tänav, väljak, väikekoht), lennuväljade või -jaamade ning sadamate korral.

Laialt levinud väikekohtade liigisõnad on näiteks aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu, ühistu. Uue määratava kohanime liigisõnana ei või kasutada sõnu, mis näitavad juriidilise isiku või ühenduse tegutsemisvormi, näiteks aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu ja elamuühistu (vt. "Kohanime vormistamise ja kasutamise korra" § 5 lõige 5). Kuna ühistuline tegevus kipub kas hääbuma või kehtestatakse juriidiliselt mõni teine tegevusvorm, siis soovitame juriidilisele isikule viitavaid liigisõna sisaldavad nimed muuta. Pigem soovitame kasutada selliseid liigisõnu nagu keskus, piirkond, kant, paik, nurk, tehnoküla, suvituskoht, suvilakoht, väikekoht, aedlinn. Liigisõna väikekoht võiks jääda universaalliigisõnaks, kui muud tunduvad sobimatud.

Kõik väikekohtade liigisõnad kirjutatakse täielikult välja, erandiks on aiandusühistu, suvilaühistu, garaažiühistu mille puhul on lubatud kasutada punktita suurtähtlühendeid AÜ, SÜ, GÜ ja väikekoha puhul vkt ("Kohanime vormistamise ja kasutamise kord" § 5 lõige 8).

Nt Põllu aiandusühistus asub maaüksus Põllu AÜ 6;
Jõekääru väikekohas asub maaüksus Jõekääru vkt 7.

Väikekoha territooriumil võivad omakorda asuda liikluspinnad, mille alusel maaüksusi nummerdatakse. Kui vähegi võimalik, soovitame sellisest variandist hoiduda. Väikekohta pole otstarbekas moodustada, kui territooriumil on võimalik kehtestada liikluspind ja adresseerida liikluspinna järgi, sel juhul on koha-aadress lühem. Kui aga väikekoha nime kasutamine koha-aadressis aitab kohta paremini leida, siis on ka selline lahendus otstarbekas.

Nt Pärnu maakonnas Sindi linnas asuvas Viira aiandusühistus asub liikluspind Karu tänav. Maaüksuse koha-aadress on sel juhul:
Pärnu maakond, Tori vald, Sindi linn, Viira AÜ, Karu tn 10

Eelneva näite puhul tuleb arvestada, et sellist pikka ja lohisevat koha-aadressi peab kasutama kõikides asjaajamistest ja ametlikus dokumentatsioonis. Üle Eesti kasutatakse sellist adresseerimise varianti vähestel juhtudel, seega võib tulevikus osutuda õigustatuks, et niisugust struktuuri enam ette ei nähta ja ka need vähesed sellise struktuuriga aadressid tuleb ümber muuta. Eelistatuim adresseerimisviis tiheasustuses on liikluspinnajärgne adresseerimine ilma väikekoha nime määramata. Vajaduse korral võib suuremates tiheasustuspiirkondades kaaluda näiteks eraldi küla, alevi või aleviku moodustamist asustusüksusena.

SisukordPrindi