AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.1. Väikekoha nimi

Väikekoht on üks kahest aadressikohast (teiseks on liikluspind - nn tänav). Ruumiandmete seaduse § 44 punkti 2 kohaselt on väikekoht asulast väiksem maa-ala, mille nime kasutatakse teiste aadressiobjektide aadressis. Väikekohas asuv tee võib olla kasutuses iseseisva aadressikohana liikluspinna tähenduses. Väikekohtadena võib käsitleda näiteks endiseid aiandusühistuid, tihedamalt asustatud külakeskuseid, külaosi, paiku, kante, endiseid kolhoosikeskuseid, garaažiühistuid jne, kus kasutatakse majade ja maaüksuste nummerdamist.

Väikekohajärgne adresseerimine on põhjendatud sellistes tihedamalt asustatud piirkondades, kus ei ole selgelt välja kujunenud liikluspinnajärgset adresseerimist ja sellele ei ole mingil põhjusel otstarbekas üle minna. Kui vähegi võimalik, soovitame tiheasustuses eelistada pigem liikluspinnajärgset adresseerimist, sest see on üldjuhul selgem ning hooned ja maaüksused on kergemini leitavad.

Väikekoha nimi - nagu ka liikluspinna nimi - peab olema registreeritud riiklikus kohanimeregistris (kohanimeseaduse § 4 lõige 1 ja § 8 lõige 1 punkt 2) ning määratud koos ruumikujuga kaardil. Väikekoha nimi peab vastama kõigile käsiraamatus eespool käsitletud kohanimele esitatavatele üldistele nõuetele.

Nt: Pärnu maakond, Saarde vald, Rabaküla, Rabametsa väikekoht;
Pärnu maakond, Saarde vald, Rabaküla, Kasepõllu väikekoht.

Illustratsioon

SisukordPrindi