AvalehtEelmineSisukordPrindi

20. Kohanimekorraldusest üldiselt

Kohanimekorraldus Eestis jaotub kolme ossa.
Illustratsioon

Teadusliku kohanimekorraldusega tegelevad järgmised asutused:

  • Eesti Keele Instituut, mis on kohanimede asjus eksperdihinnanguid andev ning tellimuslikke sihtuuringuid korraldav nimeteaduslik usaldusasutus;
  • Võru Instituut, mis tegeleb eelkõige võrukeelsete nimede uurimisega;
  • Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool, mis tegelevad keeleteaduse ja sealhulgas kohanimede valdkonna eriala õpetamisega ja teadustööga.

Rahvusvaheline kohanimekorraldus toimub rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu.
Eesti osaleb ÜRO kohanimeekspertide rühmas (UNGEGN – United Nations Group of Experts on Geographical Names,http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/). Töörühma eesmärk on rahvusvahelise sidususe huvides kindlate normitud kohanimede kasutamine. Selleks viiakse korrapäraselt läbi ÜRO kohanimekorralduskonverentse ja UNGEGN-i istungeid. Üle maailma tegutsevad keelelis-geograafilised jaotised (kokku 23) ja valdkondlikud töörühmad (kokku 10).

Riiklik kohanimekorraldus
Riikliku kohanimekorraldusega tegeleb eelkõige rahandusministeerium koostöös teadusasutuste, kohanimenõukogu ja Maa-ametiga. Riiklikku kohanimekorraldust reguleerivad õigusaktid, millega kehtestatakse kohanimede määramise ja kasutamise ning järelevalve tegemise reeglid.

Illustratsioon

Riikliku kohanimekorralduse eesmärgid on:

  • Eesti kohanimede ühtlustatud kasutamine;
  • ajalooliselt ja kultuuriliselt väärtuslike kohanimede kaitse.
SisukordPrindi