AvalehtEelmineSisukordPrindi

19.1. Kohanime tähtsus ja tähenduslikkus

Kohanimed on aadressiandmete alusandmed. Põlised kohanimed on oluline ajalooallikas, kuid seda üksnes juhul, kui kohanimi on läbi aja säilinud. Kohaga õiges seoses olev ja hästi hoitud kohanimi kajastab sageli olulist infot konkreetse paiga kohta. Laiemas regionaalses plaanis kajastab kohanimi kunagist etnokultuurilist identiteeti, näiteks hiied, kantsimäed, kalmed jmt.

Kohanimed on osa lokaalset identiteeti loovast märgisüsteemist. Samuti on kohanimi oluline orienteerumisvõrgustiku pidepunkt.

Hästi määratud kohanimi viitab koha tähenduslikkusele:

  • kohaga seotud isikule;
  • kohaga seotud sündmusele;
  • koha välimusele;
  • koha otstarbele;
  • koha omadustele;
  • koha paiknemisele millegi suhtes jne.

Soovitame kohanimemäärajatel lähtuda eeltoodud põhimõtetest.

SisukordPrindi