AvalehtSisukordPrindi

Tänusõnad

Raamatu koostamisel on kasutatud hulgaliselt erinevate ettekannete materjale ning abiks on olnud Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Eesti Keele Instituudi, Võru Instituudi, Maanteeameti (Transpordiameti), Veeteede Ameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Raudtee, Eesti Posti (Omniva) jt asutuste töötajad.

Maa-amet tänab kõiki, kes on raamatu koostamisel abiks olnud!

 • Peeter Päll, Eesti Keele Instituut
 • Sven Põder, Keskkonnaministeerium
 • Aule Kikas, Siseministeerium
 • Tõnis Rüütel, Siseministeerium
 • Kadri Teller-Sepp, Rahandusministeerium
 • Evar Saar, Võru Instituut
 • Kadri Ollo, AS Datel
 • Heiki Valk, Tartu Ülikool
 • Malle Hunt, Veeteede Amet
 • Priit Kask, Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Imbi Salmistu, AS Eesti Raudtee
 • Roman Bogdanovits, AS Eesti Gaas
 • Jaan Ingermaa, Maanteeamet
 • Tõnu Tänav, Politsei- ja Piirivalveamet
 • Valentina Konks, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Tatjana Allik, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
 • Jaanus Sulakatko, AS Datel
 • Kalle Arula, Riigi Infosüsteemi Amet
 • Elsa Neeme Riigi Infosüsteemi Amet
 • Mari Käis, AS Eesti Post
 • Ilona Semidor, Raasiku Vallavalitsus
 • Natalia Akerberg, Sindi Linnavalitsus
 • Mari Viilop, Harku Vallavalitsus
 • Enel Pungas, Siseministeerium
 • Aire Leht, Siseministeerium
 • Ervin Ambach, Põhja-Eesti Päästekeskus
 • Priit Potisepp, Statistikaamet
 • Diana Makarenko-Piirsalu, Statistikaamet
 • Kristi Lehto, Statistikaamet
 • Ethel Maasing, Statistikaamet
 • Must OÜ, ADS käsiraamatu projekti meeskond
 • Omavalitsuste ja riigiasutuste ametnikud, kelle õlul on igapäevane töö kohanimede ja koha-aadressidega

Palju tänu ka kõigile neile, kes on aadressiandmete ja kohanimede valdkonna teemadel kaasa mõelnud ning aidanud vastavaid infosüsteeme ja õigusakte arendada. Samuti täname kõiki, kes on neil teemadel koosolekuid ja teabeüritusi korraldanud.

Nende inimesteta ei oleks ADS selline nagu ta täna on.

SisukordPrindi