AvalehtEelmineSisukordPrindi

26.1. Ametliku koha-aadressi muutmise kohustus

Koha-aadressi peab muutma, kui:

 1. koha-aadressi muutmise kohustus tuleneb õigusaktist, sealhulgas, kui muutub haldus- või asustusjaotus või muutuvad koha-aadressis kasutusel olevad kohanimed.

  Kui muutub näiteks haldus- või asustusjaotus, saavad muudatuskanded üldjuhul toimuda automaatselt otse ADS-i haldaja (Maa-amet) poolt, kuid selleks on vajalik omavalitsuse nõusolek (volitus);

 2. kehtestatud koha-aadress ei ole vastavuses õigusaktides sätestatud nõuetega.

  Probleemiteated edastatakse omavalitsustele ja Maa-amet abistab neid sobivate lahenduste leidmisel. Kokkuleppel omavalitsusega saab Maa-amet teha osa muudatusi ka automaatselt;

 3. kasutusel olev koha-aadress on eksitav.

  Vaata lisaks peatükke: „Koha-aadressid - mis ja kuidas“ ja „Levinud vead koha-aadressides“. Analoogselt eelmise punktiga teavitab ja toetab Maa-amet omavalitsusi muudatuste tegemisel;

 4. muutub aadressiobjekti ulatus.

  Näiteks kui hoone lammutatakse osaliselt või tehakse juurdeehitis, siis võib see vajada ka koha-aadressi muudatust.

SisukordPrindi