AvalehtEelmineSisukordPrindi

26. Koha-aadressi muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Alates 2012. aastast esitab koha-aadressi määraja (kohalik omavalitsus) koha-aadressi muutmise või kehtetuks tunnistamise info analoogselt uue koha-aadressi registreerimisega ADS-i infosüsteemi vastutavale töötlejale ADS-i menetlusrakenduse kaudu ning koha-aadressi muutmine või kehtetuks tunnistamine jõustub ADS-ist kinnituse Menetlus on jõustatud saamisel. Ehitisregistri kaudu tehtud muudatused laekuvad samuti ADS-i menetlusrakendusse ja peale menetlust annab ADS EHR-ile menetluse kohta kinnituse.

Arvestada tuleb ka seda, et kõigi aadressiobjektide ruumikujud on samuti aadressiandmed ja nende muudatused on aadressiandmete muudatused. Hoone või katastriüksuse ruumikuju muudatuste korral (väiksemad täpsustused, ilma et tekiks uut hoonet või katastriüksust) toimub infovahetus ADS-iga automaatselt kas ehitisregistri või maakatastri kaudu ning omavalitsus ei pea eraldi ADS-i andmeid esitama.

SisukordPrindi