AvalehtEelmineSisukordPrindi

25. Koha-aadressi registreerimine

Koha-aadresside registreerimine toimub järgmiselt:

 1. Koha-aadressi määraja esitab uue koha-aadressi registreerimiseks aadressiandmete süsteemi infosüsteemi (edaspidi ADS-i infosüsteem) vastutavale töötlejale andmed määratava koha-aadressi, aadressiobjekti ja aadressitoimingu menetluse kohta.

  Tehniliselt on see lahendatud nii, et omavalitsuse ametnik logib sisse ADS-i menetlusrakendusse ja sisestab selle kaudu koha-aadressi registreerimiseks vajalikud andmed. Ehitisregistrisse sisse loginud töötaja saab vajalikud aadressitoimingud sooritada ehitisregistris.

 2. Pärast andmete sisestamist kontrollib ADS-i infosüsteemi vastutav töötleja (Maa-amet) registreerimismenetluse käigus aadressi määramise vastavust ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuetele. Nõuetele vastavuse korral registreeritakse uus koha-aadress ADS-i infosüsteemis ja antakse koha-aadressi määrajale ADS-i infosüsteemi vahendusel kinnitus, et menetlus on jõustunud. Arvestama peab, et süsteemselt ei suuda ADS kontrollida kõiki vigu, mis koha-aadressides võivad esineda ja lõplik vastutus andmete nõuetele vastavuse eest jääb ikkagi omavalitsusele. Kui Maa-amet avastab probleemi pärast menetluse jõustamist, annab ta sellest omavalitsusele teada ja omavalitsusel tuleb koha-aadress ikkagi nõuetega vastavusse viia.

  Kinnituse saamine võib toimuda praktikas väga kiiresti (sekunditest kuni mõne minutini, kui piisab süsteemi tehtavatest automaatsetest kontrollidest), kuid võib minna ka rohkem aega, näiteks kui koha-aadressi peab üle vaatama Maa-ameti töötaja. Mõnel juhul peab kontrollija pidama nõu andmete sisestajaga, et täpsustada mõningaid küsimusi.

 3. Kui koha-aadressi määramine ei vasta ruumiandmete seaduse ja aadressiandmete süsteemi nõuetele ning puudused välistavad uue koha-aadressi registreerimise ADS-i infosüsteemis, jätab Maa-amet selle registreerimata ning teavitab puudustest koha-aadressi määrajat. Vajadusel määrab Maa-amet puuduste kõrvaldamiseks tähtaja.

  Kui Maa-amet on tuvastanud, et koha-aadress ei sobi, siis antakse kohalikule omavalitsusele piirkonna tugiisiku poolt meili või telefoni teel sellest teada. Kui tegu on juba varem määratud koha-aadressidega, siis koostatakse ka nende kohta teated ja mõningatel juhtudel määratakse puuduste kõrvaldamise tähtaeg. Tähtaja määramine on vajalik selleks, et aadressiandmete korrastamine oleks tagatud ja omavalitsusel tekiks selge ülevaade, millised vead ja mis ajaks tuleb kõrvaldada.

 4. Koha-aadress loetakse jõustunuks ja ametlikuks pärast ADS-ist Menetlus on jõustatud kinnituse saamisest.

  Seega on kõik ADS-is registreeritud aadressiandmed ametlikud ja need, mida ADS-is ei ole, mitteametlikud. Kõik enne 2012. aastat maaregistris ja ehitisregistris registreeritud koha-aadressid kanti ADS-i automaatselt. Lisaks kanti ADS-i ametlikku ossa ka kõik seni mitteametlikena käsitletud hoonete andmed (Eesti topograafia andmekogu ETAK hooned). ADS-i haldaja teeb kõigi andmete puhul pidevat kvaliteedikontrolli ja edastab leitud probleemid ADS-i menetlusrakenduse kaudu kohalikele omavalitsustele. Kvaliteedi parandamise töö on käinud juba alates 2008. aastast ja paljud vead on kõrvaldatud, kuid suur töö ootab veel ees.

SisukordPrindi