AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.4. Tööetapid

Kohanimede ja koha-aadresside korrastamine on tinglikult etapiline.

  • I etapp: kohanimede määramine ja korrastamine
    Eelkõige keskendume käesolevas raamatus aadressikohtade (liikluspinna nimede ja väikekohtade nimede) ja maaüksuste nimedele. Täpsemalt vt peatükkidest „Kohanimede määramine ja korrastamine”, „Kohanimele esitatavad nõuded”.
  • II etapp: maaüksuste koha-aadresside korrastamine
    Siinkohal peame silmas maaüksuste lähiaadresse, mis ei ole ühtlasi kohanimed. Täpsemalt vt peatükkidest „Maaüksuse koha-aadress”.
  • III etapp: hoonete ja hooneosade koha-aadresside korrastamine
    Kohanimede ja maaüksuste aadresside korrastamisel peab kindlasti jälgima hoonete ja hooneosade adresseerimise vajadust, kuid ei ole mõistlik hakata hoonete ja hooneosade koha-aadresse korrastama enne, kui on korrastatud kohanimed ja maaüksuste aadressid. Vastupidise tegevusjärjekorra puhul võib tekkida vajadus andmete korduva muutmise järele. Vt lisaks teemat “Hoonete adresseerimine” ja selle alapeatükke.

Etapilisus on tinglik, sest kui mingis piirkonnas muudetakse väikekohtade või liikluspindade nimesid, siis peab samal ajal läbi mõtlema ja vajadusel muutma ka maaüksuste ja hoonete aadressid selles piirkonnas. Ühes piirkonnas tehtavad muudatused tuleb teha võimalikult lühikese ajavahemiku jooksul, et vältida lisaprobleeme mitme aadressi samaaegse kasutusega.

Iga eelnimetatud etapi läbimiseks on vajalik haldusmenetluse läbi viimine. Ühe väiksema piirkonna adresseerimise terviklahenduse väljatöötamisel on mõistlik teha korraga nii kohanimede, maaüksuste koha-aadresside kui hoonete ja hooneosade suhtes üks ühine haldusmenetlus, mille käigus kaasatakse kõiki huvirühmi (elanikke, omanikke, ettevõtteid jne). Sel juhul on kulutused haldusmenetlusele üldiselt väiksemad.

SisukordPrindi