AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.3. Koostöö omavalitsuste vahel

Lisaks heale koostööle omavalitsuses on oluline hea koostöö omavalitsuste vahel, sest kohanimed ja koha-aadressid peavad sobituma ka omavalitsuste piirialadel.

Näiteks tuleb omavalitsustel jälgida teedele ja liikluspindadele nimede määramisel, kas tee jätkub ka naaberomavalitsuses ja kuidas seda seal nimetatakse. Samuti on piki omavalitsuste vahelist piiri kulgevate teede korral oluline jälgida, kuidas teed nimetatakse ja adresseerimisel kasutatakse. Näiteks nummerduse suund peaks olema sama ning paaris- ja paaritud numbrid loogilises järjestuses erinevatel teepooltel ning loomulikult peab ka tee nimi olema kasutusel ühesugusena.

Samuti võib esineda olukordi, kus maaüksusele on juurdepääs naaberomavalitsusest ja maaüksuse adresseerimiseks on vaja määrata kohanimi liikluspinnale, mis asub teise omavalitsuse territooriumil. Ka sellisel juhul tuleb kohalikul omavalitsusel pöörduda kohanime määramiseks naaberomavalitsuse poole.

Terviksüsteemi tekkimiseks on seega oluline jälgida, kuidas on korraldatud või kavas korraldada aadressisüsteem naaberomavalitsuse piirialadel (vt lisaks peatükke „Liikluspinna nime määramine omavalitsuste piiril“ ja „Nummerdamine“).

Aadresside korrastamise ja määramise käigus selgub mõnikord vajadus omavalitsuste piiride muutmiseks. Ka sel juhul on vajalik naaberomavalitsuste koostöö.

SisukordPrindi