AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.2. Koostöö omavalitsuses

Kohanimede ja koha-aadresside korrastamisel ja määramisel peab olema tagatud omavalitsuse ametnike omavaheline hea koostöö.
Illustratsioon

Skeemil on näidatud tinglikult kolme ametnikku, mõnes omavalitsuses tegeleb nende valdkondadega vähem inimesi, mõnes aga tunduvalt rohkem. Oluline on, et vastavate valdkondadega tegelevad ametnikud teeksid koostööd omavahel ja vajaduse korral loomulikult ka teiste ametnikega oma asutuses, sest kindlasti on hulgaliselt olulisi omavalitsuse töövaldkondi, kus koha-aadresse ja kohanimesid mingil moel kasutatakse.

Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks:

  • sotsiaalabi ja -teenused;
  • vanurite hoolekanne;
  • elamu- ja kommunaalmajandus;
  • veevarustus ja kanalisatsioon;
  • heakord;
  • jäätmekäitlus;
  • ruumiline planeerimine;
  • ühistransport;
  • vallateede ja linnatänavate korrashoid;
  • jne.

Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema kursis, mis toimub seoses kohanimede ja koha-aadressidega, et osata vastavat infot oma valdkonna tegevuste korraldamisel õigesti kasutada.

SisukordPrindi