AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.2. Koostöö omavalitsuses

Kohanimede ja koha-aadresside korrastamise hea koostöö kohta üks pilt:
Illustratsioon

Pildil on näidatud tinglikult kolme ametnikku, mõnes omavalitsuses tegeleb nende valdkondadega vähem inimesi, mõnes aga tunduvalt rohkem. Oluline on, et vastavate valdkondadega tegelevad inimesed teeksid koostööd omavahel ja vajaduse korral loomulikult ka teiste valdkondade inimestega nii oma asutuses kui ka väljas pool, sest kindlasti on hulgaliselt olulisi valdkondi, kus koha-aadresse ja kohanimesid mingil moel kasutatakse.

Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks:

  • sotsiaalabi ja -teenused;
  • vanurite hoolekanne;
  • elamu- ja kommunaalmajandus;
  • veevarustus ja kanalisatsioon;
  • heakord;
  • jäätmekäitlus;
  • ruumiline planeerimine;
  • ühistransport;
  • vallateede ja linnatänavate korrashoid;
  • jne.

Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema mingil määral kursis, kohanimede ja koha-aadresside valdkonnaga, et osata vastavat infot oma tegevuste korraldamisel õigesti kasutada.

SisukordPrindi