AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.1. Töö põhimõtted

Kõige olulisem on koha-aadressidega töötades lähtuda alltoodust:

  • Koha-nimede ja koha-aadressidega töötamine eeldab väga head koostööd omavalitsuses erinevate ametnike ja ka naaberomavalitsuste vahel.
  • Järgima peab head haldusmenetluse tava, kaasama kohalikke elanikke, maa- ja majaomanikke, ettevõtete esindajaid jne.

Unustada ei tohi peamist – koha-aadress peab:

  • viima kohale ehk tagama objekti leidmise geograafilises ruumis;
  • vastama ajaloo- ja kultuuritavadele ning keelenõuetele;
  • olema loogilise terviksüsteemi osa, st olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga;
  • olema minimaalselt vajaliku pikkusega.

Probleemsete koha-aadresside väljaselgitamisel on abiks aadressiandmete avalikud rakendused ja alates 2012. aastast ka menetlusrakendus.

  • Kui määramist ja muutmist vajavad kohanimed ja koha-aadressid on välja selgitatud, tuleb jällegi järgida hea haldusmenetluse põhimõtteid ning teha koostööd kohalike elanike, ettevõtete, maa- ja majaomanikega.
SisukordPrindi