AvalehtEelmineSisukordPrindi

21.1. Töö põhimõtted

Kõige paremad tulemused on omavalitsustel kus:

  • Koha-nimede ja koha-aadressidega töötades tehakse koostööd erinevate ametnike ja ka naaberomavalitsuste vahel.
  • Järgitakse head haldusmenetluse tava, kaasatakse kohalikke elanikke, maa- ja majaomanikke, ettevõtete esindajaid jne.

Unustada ei tohi peamist – koha-aadress peab:

  • viima kohale ehk tagama objekti leidmise geograafilises ruumis;
  • vastama ajaloo- ja kultuuritavadele ning keelenõuetele;
  • olema loogilise terviksüsteemi osa, st olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga;
  • olema minimaalselt vajaliku pikkusega.

Probleemsete koha-aadresside väljaselgitamisel ja nende korrastamisel on abiks aadressiandmete avalikud rakendused ja menetlusrakendus.

Kui määramist ja muutmist vajavad kohanimed ja koha-aadressid on välja selgitatud, tuleb jällegi järgida hea haldusmenetluse põhimõtteid ning teha koostööd kohalike elanike, ettevõtete, maa- ja majaomanikega, et leida parimad lahendused.

SisukordPrindi