AvalehtEelmineSisukordPrindi

18.5. Andmekorrastused kohalikes omavalitsustes

Ruumiandmete seadus on parandanud olukorda õigusraamistiku vallas ning seetõttu on õnnestunud andmekvaliteeti oluliselt tõsta.

Aastatel 2013 kuni 2017 tegid paljud omavalitsused ära suure hulga kõige olulisematest andmekorrastustest.

Kõige olulisemad on eluhoonete, korterite ja nt ettevõtete tegutsemise hoonete (sh. ühiskondlikud hooned, kauplused, nn ärimajad) andmed. Tööde hoogustumisele aitas oluliselt kaasa Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetus omavalitsustele tehtud andmekorrastuste eest. Väga hästi on edenenud eluhoonete ja eluruumide aadresside korrastamine ja oluliselt on paranenud aadressiandmed ka rahvastikuregistris ja ehitisregistris.

Kui 2013. aasta alguses oli ADS-is kokku umbes 2 miljonit andmeviga, siis 2014. lõpuks oli see hulk kahanenud alla 1 miljoni. Ja kui 2013. aasta lõpus oli umbes 800 000 objekti, millel esines andmeprobleeme, siis aasta hiljem oli probleeme jäänud 600 000 objektil. 2018. aasta mais oli jäänud andmeprobleeme veel 370 000 objektil, neist suure enamiku moodustavad mitteelukondlikud hooned ja hoonestamata katastriüksused.

Elukondlike hooneteja korterite andmete korrastamine aastatel 2013.-2018. on olnud edukas ja enamus omavalitsusi on sellega tõhusalt tegelenud. 2018. aasta keskel on jäänud teha umbes 50 000 objekti (elukondliku hoone või korteri) andmekorrastust.

Omavalitsused on kinnitanud, et tänu elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamisele on korrastataud ka suurhulk mitteelukondlike hoonete andmeid. Andmete korrastamise mõju ühes registris toob kaasa positiivseid efekte mitmes teises registris ning kogu infoühiskonna toimimises tervikuna. Veelgi väärtuslikum on, andmekorrastuse mõju regitripidajate omavahelisele suhtlusele ning laiem mõstmine mida toob kaasa ühes või teises registri tehtav muudatus.

ADS-i tarkvara arendustega on lisatud mitmeid uusi võimalusi erinevateregistrite andmete seoste uurimiseks ja jälgimiseks ning lisatud on kvaliteedikontrolle, nii et uute vigade juurde tekitamine on järjest enam tõkestatud.

SisukordPrindi