AvalehtEelmineSisukordPrindi

18.5. Andmekorrastused kohalikes omavalitsustes

Tänu Ruumiandmete seaduse kehtestamisele on Eesti õigusraamistik aadressiandmete valdkonnas hästi reguleeritud ja seetõttu on õnnestunud andmekvaliteeti oluliselt tõsta.

Aastatel 2013 kuni 2021 tegid omavalitsused korda suure hulga kõige olulisematest andmetest. Kõige olulisemad aadressiandmed on eluhoonete, korterite ja nt ettevõtete tegutsemise hoonete (sh. ühiskondlikud hooned, kauplused, nn ärimajad) andmed.

Tööde hoogustumisele aitas oluliselt kaasa Vabariigi Valitsuse poolt eraldatud toetus omavalitsustele tehtud andmekorrastuste eest. Väga hästi on edenenud eluhoonete ja eluruumide aadresside korrastamine ja oluliselt on paranenud aadressiandmed ka rahvastikuregistris ja ehitisregistris.

Kui 2013. aasta alguses oli ADS-is kokku umbes 2 miljonit andmeviga, siis 2021. aasta augustiks on neist korrastaud juba ligi 1,7 miljonit. Järele jäänud 0,3 miljoni andmevigadest suure enamiku (231 000) moodustasid mitteelukondlikud hooned, millel puudub ehitisregistris ruumikuju. Paljud vead on seotud ka hoonestamata katastriüksustega, mille andmevead on vähem kriitilised.

Elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamine aastatel 2013.-2021. on olnud edukas ja enamus omavalitsusi on sellega tõhusalt tegelenud. 2021. aasta keskel on jäänud teha umbes 19 000 elukondliku hoone või korteri andmekorrastust ning umbes 10 000 olulisema maaüksuse andmekorrastust.

Omavalitsused on kinnitanud, et tänu elukondlike hoonete ja korterite andmete korrastamisele on korrastataud ka suur hulk mitteelukondlike hoonete andmeid.

Andmete korrastamise mõju ühes registris toob kaasa andmete korrastumise mitmes teises registris ning seega paraneb kogu infoühiskonna toimimine tervikuna.

Veelgi väärtuslikum on andmekorrastuse mõju regitripidajate omavahelisele suhtlusele ning andmetega tegelevate inimeste teadlikkus mida toob kaasa ühes või teises registris tehtav muudatus.

ADS-i tarkvara arendustega on lisatud mitmeid uusi võimalusi erinevate registrite andmete seoste uurimiseks ja jälgimiseks ning lisatud on kvaliteedikontrolle, nii et uute vigade juurde tekitamine on järjest enam tõkestatud.

SisukordPrindi