AvalehtEelmineSisukordPrindi

18.4. Mitteametlike andmete kogumine

Esimene mitteametlike aadressiandmete kogumise ja korrastamise projekt toimus 2009. aasta augustist kuni 2010. aasta juunini. Maa-ameti partnerid olid AS Eesti Post ja AS Regio.

  • Koguti kokku ja korrastati Eesti hoonete ruumiandmed (asukohaandmed kaardil, sh x- ja y-koordinaadid), koha-aadressid, kasutusotstarbed, tüübid, hooneosade (sh korterite) andmed ning seostati võimaluse korral EHR-i hoonetega.
  • Leitud seosed EHR-i andmetega kasutatati ära EHR-i andmete korrastamiseks. Umbes 8% EHR-i hoonetest said omale ruumikujud.
  • Andmed, mida seostada ei õnnestunud, viidi esmalt ADS-i mitteametlikule kihile, 2012. aastal ametlikule kihile.
  • Käivitati andmevahetus ETAK-i ja ADS-i vahel. EHR-is saab ametlikule kihile viidud andmeid ka edaspidi kasutada.

Alates 2018. aastast on ADS-i kogutud erinevaid mitteametlikke aadressiandmeid. Tegemist on eelkõige huviobjektide andmetega (hoonete nimed sh nt kirikute, perearstikeskuste, raamatukogude, koolide ja lasteaedade nimed), aga kogutakse ka mitteametlike linnaosade, asumite, kvartalite, asustatud väikesaarte jt objektide andmeid, mis on aadressiaotsingutes olulised.

Aastal 2021 tehakse arendustöid ka loodusnimede lisamiseks In-ADS-i teenusesse mitteametlike andmete hulka, näiteks järvede, mägede, jõgede jne kohanimed.

SisukordPrindi