AvalehtEelmineSisukordPrindi

18. Andmed ADS-s 2021. a. 31. juulil

Aadressiandmete mahust Eestis annab hea ülevaate objektide arv.

2021. aasta juuli lõpu seisuga on ADS-is 2,37 miljonit objekti:

 • 992 200 hoonet (paljud hooned on ADS-is topelt, tegelikult on hooneid tõenäoliselt tunduvalt vähem - kaardistusandmete alusel umbes 726 000. Maa-amet ja omavalitsused tegelevad topeltkirjete ühendamisega);
 • 616 000 hooneosa (korterit ja muud adresseeritavat hooneosa);
 • 760 000 katastriüksust;
 • 15 maakonda;
 • 79 omavalitsust (omavalitsuslikud linnad ja vallad);
 • 4 692 asustusüksust (külad, vallasisesed linnad, alevid, alevikud);
 • 14 linnaosa;
 • 18 233 aadressikohta, neist:
  • 17 621 liikluspinda (nt tänavad, puiesteed):
  • 612 väikekohta (nt endised aiandusühistud, suvilaühistud).

Igal objektil võib olla mitu aadressi (paralleelaadressid) ja üks aadress võib olla omistatud mitmele objektile (näiteks katastriüksus ja temal asuv hoone on tavaliselt sama aadressiga). 2020. aasta detsembris oli paralleelaadressiga ainult 0,38 % kõigist objektidest. Üldine soovitus on paralleelaadresside osakaalu veelgi vähendada.

Ametlikud aadressiandmed jõuavad aadressiandmete infosüsteemi peamiselt aadressiandmete menetlusrakenduse ja ehitisregistri kaudu. Kandeid teevad kohalikud omavalitsused. Liikluspindade ja väikekohtade andmed esitatakse kohanimeregistri ning haldus- ja asustusüksused maakatastri kaudu.

SisukordPrindi