AvalehtEelmineSisukordPrindi

18. Andmed ADS-s 2020. a. lõpus

Aadressiandmete mahust Eestis annab hea ülevaate objektide arv.

2020. aasta detsembri seisuga on ADS-is 2,38 miljonit objekti:

 • 993 000 hoonet (paljud hooned on ADS-is topelt, tegelikult on hooneid tõenäoliselt tunduvalt vähem - kaardistusandmete alusel umbes 722 000. Maa-amet ja omavalitsused tegelevad topeltkirjete ühendamisega);
 • 611 000 hooneosa (korterit ja muud adresseeritavat hooneosa);
 • 757 000 katastriüksust;
 • 15 maakonda;
 • 79 omavalitsust (omavalitsuslikud linnad ja vallad);
 • 4 692 asustusüksust (külad, vallasisesed linnad, alevid, alevikud);
 • 14 linnaosa;
 • 18 089 aadressikohta, neist:
  • 17 476 liikluspinda (nt tänavad, puiesteed):
  • 613 väikekohta (nt endised aiandusühistud, suvilaühistud).

Igal objektil võib olla mitu aadressi (paralleelaadressid) ja üks aadress võib olla omistatud mitmele objektile (näiteks katastriüksus ja temal asuv hoone on tavaliselt sama aadressiga). 2020. aasta detsembris oli paralleelaadressiga ainult 0,38 % kõigist objektidest. Üldine soovitus on paralleelaadresside osakaalu veelgi vähendada.

Ametlikud aadressiandmed jõuavad aadressiandmete infosüsteemi peamiselt aadressiandmete menetlusrakenduse ja ehitisregistri kaudu. Kandeid teevad kohalikud omavalitsused. Liikluspindade ja väikekohtade andmed esitatakse kohanimeregistri ning haldus- ja asustusüksused maakatastri kaudu.

SisukordPrindi