AvalehtEelmineSisukordPrindi

2.2.3. Soovitused kohanimede kohta

Üldised nõuded kohanimedele on sätestatud kohanimeseaduses. Kuid keerukamatel juhtudel on abiks head nõuanded, millest suur osa on käesolevas raamatus kirjas (vt alates peatükist "Kohanimele esitatavad nõuded"). Soovitusi kohanimede valiku kohta annab rahandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev kohanimenõukogu. Kohanimenõukogu on nõuandev organ kohanimekorralduse probleemide läbitöötamiseks ning selleteemalise tegevuse suunamiseks.

Lisaks annab soovitusi ning eksperthinnanguid Eesti Keele Instituut, kes annab nõu kirjakeele normi kohta ning on kohanimede asjus eksperdihinnanguid andev ja tellimuslikke sihtuuringuid korraldav nimeteaduslik usaldusasutus. Kui kellelgi on kahtlusi, kas määratav kohanimi või koha-aadress vastab keeleliselt nõuetele, siis on võimalik pöörduda seisukoha saamiseks Eesti Keele Instituudi poole.

Valik aastatel 1997-2008 välja töötatud juhendmaterjale (samad põhimõtted kajastuvad ka käesolevas raamatus):

  • Tänavanimede nõuannet8. juunil 2004. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused tänavanimede määramise kohta. Praeguseks pisut aegunud, kuid nimede valiku üldpõhimõtted ei ole muutunud. Käsiraamatus avame teemat ajakohasemas võtmes.
  • Väikekohtade nimetamise soovitused23. aprilli 2008. a kohanimenõukogu poolt heaks kiidetud soovitused väikekohtade nimede määramise kohta.
  • Soovitused talunimede fikseerimiseksVabariigi Valitsuse kohanimekomisjoni 25.02.1995. a pöördumine kohalike omavalitsuste poole, milles antakse soovitusi talunimede (eelkõige maaüksuste nimede) valikuks. Enamik nendest soovitustest on endiselt asjakohased, kuid soovitame siiski eelkõige tutvuda käesoleva raamatu vastavate peatükkidega. Näiteks on ADS-i määruse §-s 14 toodud rida erandsõnu, mille kasutamine koha-aadressides (sh maaüksuste nimedes) ei ole lubatud.
  • Eesti kohanimede õigekirjastEmakeele Seltsi keeletoimkonna soovitus Võrumaa kohanimede kirjutamiseks ning kohanimede kokku- ja lahkukirjutamise reeglid. (Keel ja Kirjandus 1/1997, lk 41–42, elektrooniliselt: http://www.eki.ee/knn/).

Valik täiendavaid materjale nii uuemast ajast kui varasemast ajaloost on viidatud ka Maa-ameti Geoportaalis.

SisukordPrindi