AvalehtEelmineSisukordPrindi

29.6. Kuidas parandada teeregistris olevate teede nimetusi

Kui tee nime kasutatakse teiste objektide adresseerimiseks, siis on tegu liikluspinna nimega ja see peab vastama eelkäsitletud nõuetele (vt peatükki „Liikluspinna nimi”). Samuti tuleb jälgida, et tee ruumikuju oleks sel juhul võrdne liikluspinna ruumikujuga (vt peatükki “Tee nimi ja liikluspinna nimi ning nende ruumikujude koosmõju”).

Paljude omavalitsuste kinnitatud kohalike teede nimistud (teede inventariseerimise nimekirjad), mille alusel on tehtud teeregistri kanded, sisaldavad arvukalt kohanimeseadusega vastuolus olevaid nimekujusid. Teeregistrisse on need nimed kantud teede nimetustena. Enamasti on tegu kirjeldavate ja tinglike, pigem tehnilist laadi nimetustega, mida riigi kohanimeregistrisse kanda ei saa. Sellised nimed tuleb kohanimeseaduse nõuetega kooskõlla viia, kui seda teeregistri tee nime kasutatakse liikluspinna nimena (tema nime järgi adresseeritakse maaüksusi ja hooneid).

Teele võib kohanime määrata ka juhul, kui selle nime ei kasutata liikluspinna nimena. Tee nimi kohanimena on vastuvõetav ning sobiv ka kohanimeregistrisse kandmiseks, kui ta on kuni kaheosaline, tee algus- ja lõpp-punkti tähistav nimetuum, millele on lisatud ühest sõnast koosnev liigisõna, mis võib olla ka liitsõna. Hargtäiend lisandub enamasti nimetuuma ette (vt täpsemalt peatükist „Hargtäiendid”). Kuna erinevad süsteemid töötlevad mõttekriipsu erinevalt, kasutatakse mõttekriipsu asemel sidekriipsu.

Nt Kiraste-Kanamardi tee, Vana-Vaiste tee, Tallinna-Tapa raudtee 112-115,8 km.

Võttes aluseks mõned olemasolevad nimistud, on järgnevasse tabelisse koondatud tüüpilisi nimesid, selgitatud, miks need ei sobi ametlikuks kohanimeks, ja soovitatud parandusvõimalusi.

Nimi

Miks ei sobi kohanimeks

Kuidas võiks nime parandada

Haakla kruusakillustiku tee

sisaldab topelt liigisõna

Haakla tee ~ Haakla kruusatee (kui on tõesti vaja selle alusel eristada)

Heistesoo küla tee

nimetuum mitmeosaline, kuid õigekirjutus ei vasta reeglitele (Heistesoo küla tee ilmselt ei sobi)

Heistesoo tee ~ Heistesoo külatee

Karjaselja 1 tee

Numbrid nimesse igal juhul ei sobi.

Karjaselja tee ~ Vana-Karjaselja tee ~ Põhja-Karjaselja tee (st kui on mitu Karjaselja teed, siis kasutada sobivat hargtäiendit)

Mangu–Mangu rand

liigisõna puudub

Manguranna tee

Mälestusmärk „Estonia” tee

kirjeldavat tüüpi nimetus; jutumärke pole tarvis

Mälestusmärgi tee

Rahu põik 2

liigisõnale järgneb number (ei ole majanumber!), mis ilmselt peaks olema nime ees

2. Rahu põik (lubatud üksnes siis, kui on määratud enne kohanimeseaduse jõustumist; kui on hilisem, tuleks kasutada hargtäiendit)

Ristna majakas–vundamendid

liigisõna puudub

Majaka tee ~ Vundamendi tee?

Sauaru tee Lokutal

liigisõnale järgneb kohanime kohakäändeline vorm, mis ei saa olla ametliku nime osa

Lokuta-Sauaru tee (oletades, et vallas on mitu Sauaru)

Veel näiteid teede nimede kohta
Kavandu küla tee – soovitatav nimekuju: Kavandu tee (välistada ei saa, kuid ei ole soovitatav: Kavandu külatee);
Humala mõisa tee – soovitatav nimekuju: Humala tee (välistada ei saa, kuid ei ole soovitatav: Humala mõisatee, Humalamõisa tee);
Muhu maalinna tee – soovitatav on ühesõnaline nimetuum: Maalinna tee;
Vanamõisa-Piiri-Linnuse – tuleb lisada liigisõna, näiteks tee; kolmeosaline nimi ei ole kohanimenõuetega kooskõlas, tuleb kehtestada ühe- või kaheosaline nimi
Linnuse-Nurme – lisada liigisõna, sobib Linnuse-Nurme tee;
Liiva küla vana tee – ei sobi, ei tohi olla mitu liigisõna (küla ja tee); hargtäiend Vana kirjutatakse nimetuuma ette: Vana-Liiva tee;
Suuremõisa ränga tee – soovitatav ühesõnaline nimetuum, näiteks Suuremõisa tee;
Lõunaranna sadamatee – sobib
Levalõpme II külatee – ei sobi, numbrid on kohanimedes keelatud, eristamiseks võib kasutada hargtäiendeid;
Päelda karjääritee – sobib;
Võrkaia sadamatee – sobib, samuti sobib näiteks Võrkaia tee;
Leppneeme Sadama tee – kui käsitleda Leppneemet hargtäiendina, siis on õige Leppneeme-Sadama tee;

Üldiselt soovitame vältida selliseid liigisõnasid nagu sadamatee, kalmistutee, külatee, laudatee, sootee, karjääritee, mõisatee, koolitee, rannatee jne, kuid otseselt ei ole need keelatud.

SisukordPrindi