AvalehtEelmineSisukordPrindi

33. Paralleelaadress

Ühele maaüksusele võib olla määratud mitu koha-aadressi, mis on üksteise suhtes võrdsed paralleelaadressid.

Paralleelaadressi esitamise sätestab ADS-i määruse § 14 lõige 4:
Paralleelaadresside eraldajaks on topeltkaldkriips (… // …), mille ette ja taha jäetakse tühikud (näiteks Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Kapteni tn 4 // Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Sadama tn 5).

Hoonele määratakse ainult üks koha-aadress, mis peab olema kooskõlas maaüksuse koha-aadressiga. See tähendab, et isegi juhul, kui maaüksusel on mitu aadressi, tuleb hoonele määrata neist ainult üks.

Erandiks on juhud, kui hoonesse on mitu sissepääsu, siis võib määrata vastavate liikluspindade järgi paralleelaadressid. Sama liikluspinna järgi hoonele paralleelaadresside määramine on lubatud, kui ehitustehniliselt osadeks mittejaotuv hoone koosneb välisilmelt mitmest eraldi tajutavast hoonest. (ADS-i määruse § 17 lõige 3)

Katastriüksuste ja hoonete paralleelaadressid on võrdsed. Kui hoonel on paralleelaadressid määratud, siis hooneosa (sh korteri) adresseerimisel valitakse neist ainult üks aadress ja lisatakse korteri number (ADS-i määruse § 18 lõige 6).

Hoonete ja katastriüksuste paralleelaadresse peab ametlikes registrites üldjuhul koos kasutama, kuid inimesed saavad oma asjaajamistes piirduda ainult ühe paralleelaadressi kasutamisega. Näiteks kui hoonele on sissepääs mitmelt tänavalt, siis hoones asuv ettevõte kasutab ainult ühte aadressi. See tähendab, et näiteks rahvastikuregistris, ehitisregistris, äriregistris (juriidilise isiku andmetes), kinnistusraamatus ja igal pool muudes ametlikes registrites on teada objekti koha-aadress täismahus ehk kõik katastriüksuse ja hoone paralleelaadressid on välja kirjutatud, kuid kasutajad ei pea neid kõiki korraga kasutama. Samuti ei pea kõigis kliendile suunatud teenustes kõiki paralleelaadresse korraga näitama. Samas otsingutes peaks iga infosüsteem suutma leida vastused ka sama objekti teiste paralleelaadresside järgi.

Nt Lahe maakond, Kivisaare linn, Kapteni tn 4 // Trummi tn 5

  • Sama tänavanimega paralleelaadresside esinemisel võib igal järgneval esinemisel jätta tänavanime välja kirjutamata, moodustades tänavanime järele numbriosadest loetelu (ADS-i määruse § 14 lõige 6).

Nt Lahe maakond, Kivisaare linn, Kunksmoori tn 1 // 3 // 5

Paralleelaadresside arv ei ole piiratud.
Nt Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Männiku tn 2 // Männiku tn 4 // Männiku tn 6 // Männiku tn 8 // Männiku tn 10 // Männiku tn 12
Lubatud on ka lühem kirjaviis:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Paikuse alev, Männiku tn 2 // 4 // 6 // 8 // 10 // 12

Paralleelaadressid kirjutatakse tähestiku järjekorras (ADS-i määruse § 14 lõige 3). Näiteks kui ühele maaüksusele on määratud aadressid kahe erineva tänava (Allika ja Jõe) järgi, siis esitatakse need nõnda: Allika tn 8 // Jõe tn 3.

Pühendusnimede kasutamisel arvestatakse tähestikulise järjestuse seadmisel nime esimest tähte ehk eesnime esimest tähte. Näiteks: Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 10 // Kalevi tn 5; Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, F. R. Kreutzwaldi tn 50 // F. Tuglase tn 5; Võru maakond, Võru linn, Katariina allee 2 // L. Koidula tn 7.

Kuigi paralleelaadressid on võrdsed ning üht ei eelistata teisele, on neid arvutitöötluses vaja erinevate kasutuseesmärkide jaoks kirjutada kindlas järjekorras. Kui paralleelaadressideks on määratud ühele objektile aadressikohajärgne lähiaadress ja ka nimi, siis kirjutatakse nimi alati viimasele kohale, nt Tallinna mnt 46 // Mäeotsa.

Maaüksusel, välja arvatud transpordimaa sihtotstarbega hoonestamata maaüksusel ja väljaspool unikaalaadressi nõudega ala asuval transpordimaa sihtotstarbega hoonestatud maaüksusel, ei või olla eri paralleelaadressideks mitut nime.

Näiteks ei ole lubatud maaüksuse kaks nime Metsanurga // Kraavi või Mihkli tammik // Halinga metskond 35 – mõlemal juhul peab ühe sellistest nimedest tühistama. Aga kui näiteks väljaspool UN-ala asub raudteemaal hooneid, siis võib lisada need maaüksusele paralleelaadressiks, nt Tapa-Narva 236,8-240 km // Mustika // Vaarika

Kui vähegi võimalik, soovitame paralleelaadresside määramist vältida ja olemasolevaid vähendada. Paralleelaadressid on tavalises kasutuses üsna pikad ja ebaotstarbekad. Nende kasutamine on põhjendatud, kui:

· maaüksusel asub mitu hoonet, millele juurdepääs toimub erinevatelt liikluspindadelt (tänavatelt) – igal hoonel on sel juhul üks neist aadressidest – see, millelt toimub juurdepääs;

· hoonel on mitu peasissekäiku, mis on erinevate liikluspindade suunas;

· sama liikluspinna ääres asub pikem hoone, millel on samalt liikluspinnalt mitu peasissekäiku;

· lisaks liikluspinnajärgsele aadressile soovitakse ka endisaegne talunimi säilitada;

· tegu on ühiskondliku või kultuurilooliselt olulise objektiga (kool, kirik jne), millel on liikluspinnajärgne aadress ja sellele soovitakse lisada ka nimi.

Kindlasti on veel erinevaid põhjendusi paralleelaadressi määramiseks, seepärast ongi see võimalus ette nähtud. 2018. alguses oli ADS-i andmetel paralleelaadressidega adresseeritud 0,4% kõigist maaüksustest ja hoonetest.

Korteri puhul tuleb hoone mitmest paralleelaadressist üks välja valida (vastavalt sissepääsule) ja lisada sellele korteri number. Näiteks kui majale on määratud kaks aadressi Kase tn 5 // Kuuse tn 2 ja sellesse korterisse pääseb Kuuse tänava poolsest uksest, siis peaks korteri adresseerimisel lähtuma aadressist Kuuse tn 2 ja lisama sellele korteri numbri (nt Kuuse tn 2-3).

Hooneosal võib olla paralleelaadress vaid sama hoone aadressi järgi ja erineva korteri numbriga n-ö ühiselamutüüpi korterite puhul. Ehk ehitustehniliselt ühe hooneosana käsitletud korteris on mitu aadressi alusel eristamist vajavat tuba erinevate leibkondade kasutuses. Nt on korteril paralleelaadressid Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Kase tn 5-9 // 5-11 ja kumbki leibkond kasutab vaid ühte neist aadressidest.

Paralleelaadress ei või olla määratud mitme asustusüksuse (näiteks küla) ega linnaosa järgi. Kui katastriüksus asub mitmes külas, ei või katastriüksuse koha-aadressis kasutada mitme küla nime. Katastriüksusele ja seega ka hoonele määratakse koha-aadressis ainult üks asustusüksus (vt ADS-i määruse § 16 lõige 6).

Suured metskondade või maanteede katastriüksused asuvad sageli mitmes külas. Sellisel juhul valitakse adresseerimiseks välja ainult üks küladest, kus vastav katastriüksus asub. Üldjuhul tuleb eelistada pindalalt kõige suurema osakaaluga asustusüksuse nime. Hoonestatud maaüksuse puhul tuleb eelistada selle asustusüksuse nime, kus asuvad hooned.

SisukordPrindi