AvalehtEelmineSisukordPrindi

22. Kuhu mida esitada

Dokumentide ja andmete esitamine:

 • Kohanimeregistrile tuleb esitada väikekohtadele ja liikluspindadele kohanimede ja ruumikujude määramise õigusaktid.
  • Üldjuhul soovitame esitada õigusaktid (enamasti on need volikogu otsused) kohanimede kohta koos kaartidega (millele on kantud objekti ruumikuju) meiliaadressile kohanimeregister@maaamet.ee. Kohanime määramise õigusakt tuleb Maa-ametile esitada ka juhul, kui see avaldatakse Riigi Teatajas. Eraldi kuhugi lisaks sellele meiliaadressile liikluspindade ja väikekohtade nimede kehtestamise dokumente esitada ei ole vaja.
  • E-kirja teel esitamise võimaluse puudumise korral võib õigusaktid esitada ka paberil tavaposti teel, sel juhul aadressil:
   • Kohanimeregister, Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn.
  • Kohanimede andmed registreeritakse kohanimeregistris.
  • Õigusaktid peavad olema korrektselt vormistatud, varustatud allkirjade ja pitsatitega. Lisatud peab olema kaart (plaan). Vt lisaks: riikliku kohanimeregistri pidamise põhimäärus.
  • Kui liikluspinna või väikekoha ruumiline ulatus (ruumikuju – võib ka käsitleda nime mõjualana) muutub, näiteks tänavat pikendatakse, siis tuleb omavalitsusel kehtestada uus õigusakt, millega ruumikuju muudetakse, ja esitada see koos vastava muudetud kaardiga (plaaniga) eeltoodud aadressidele.
 • Katastriüksuste koha-aadresside (sealhulgas KÜ-de nimede) määramise õigusakte ei ole vaja alates 2012. aastast kuhugi esitada. Omavalitsus esitab katastriüksuste aadressiandmed Maa-ametile ADS-i menetlusrakenduse kaudu.
 • Ehitisregistris registreeritud hoonete ja hooneosade (nt korterite) puhul saab omavalitsus kanded teha nii ADS-i menetlusrakenduse kaudu kui ka ehitisregistri kaudu. Mõlemal juhul kantakse andmed vastavalt teise registrisse ja seega topelt kandeid ei ole vaja teha. Ülejäänud hoonete ja hooneosade korral teeb omavalitsus kanded ADS-i menetlusrakenduse kaudu.
 • Rahvastikuregistris (RR) olevate isikute aadressiandmete korrastamiseks vajalikud muudatused ning uute liikluspindade ja väikekohtade kohanimede andmed toimivad alates 2014. aasta juunist automaatselt. Mõningaid erandjuhtumeid seoses aadressimuudatustega tuleb omavalitsusel lahendada rahvastikuregistri töölaual.
 • Äriregistris (ÄR) olevate juriidiliste isikute koha-aadresside muudatused ADS-i andmete alusel toimuvad alates 2018. aastast automaatselt.
 • Omniva (endine Eesti Post) kasutab samuti ADS-i andmeid.
 • Teistel suurtarbijatel (nt taristuettevõtetel) on võimalik infot saada ADS-i haldussüsteemi kaudu, loodetavasti hakkavad nad seda võimalust ka peatselt kasutama.
SisukordPrindi