21.6. Õigusakti koostamine ja edastamine

Kohanime määramise õigusakti koostamist on põhjalikumalt käsitletud ja näiteid toodud peatükis „Kuidas koostada kohanime määramise õigusakti”.

Üldiselt tuleb väikekoha ja liikluspinna kohanime kehtestamise õigusakt esitada Maa-ametile. Seejuures piisab dokumentide digitaalkujul esitamisest e-kirjaga aadressil kohanimeregister@maaamet.ee.

Alates 2012. aastast peab omavalitsus maaüksuste aadressiandmete muudatused esitama aadressiandmete menetlusrakenduse kaudu ADS-i infosüsteemi.

Alates 2014. oktoobrist saab omavalitsus kõigi hoonete ja hooneosade, sealhulgas ka EHR-is olevate hoonete ja hooneosade, koha-aadresside ning ruumikujude muudatused esitada ADS-i menetlusrakenduse kaudu. ADS-i menetlusrakendusse laekuvad ka omavalitsuse poolt ehitisregistrisse tehtud koha-aadresside ja ruumikujude muudatused, kuid sel juhul on menetluskäik mõnevõrra pikem ja tülikam.

Alates 2012. aasta 1. jaanuarist tuleb omavalitsustel nii maaüksuste, hoonete kui ka hooneosade koha-aadresside andmed esitada ADS-i infosüsteemi. Süsteemi saab sisestada ka koha-aadressi kehtestamise õigusakti andmed. Maaüksuse kohanime kehtestamise õigusakt peab omavalitsusel kohanimeseaduse kohaselt olemas olema, kuid seda kellelgi esitada ei ole vaja.