AvalehtEelmineSisukordPrindi

46. Veeteede navigatsioonimärke teenindavad maad

Illustratsioon
Tallinna sihi ülemine tuletorn

Veeteede navigatsioonimärkidest kõige tuntumad on tuletornid, kuid kasutatakse ka tulepaake, päevamärke ja hulgaliselt vees asuvaid märke. Enamasti on maismaal olevaid märke teenindavad maaüksused jäetud riigi omandisse. Merealade infoga (veesügavuste, ohtude, navigatsioonimärkide jm) saab tutvuda Veeteede Ameti, Maa-ameti ja PRIMAR-i koostöös valminud kaardirakendusega Maa-ameti geoportaalis X-GIS merekaart.

Veeteede Ameti ja Maa-ameti koostöös on valminud soovitused nime määramiseks navigatsioonimärkide katastriüksustele. Arvestama peab, et juhend on koostatud 2009. aastal ja vahepeal on nõudeid täiendatud, samuti võib olla olukord looduses muutunud. Näiteks juhul, kui navigatsioonimärki teenindaval maaüksusel on hooneid, siis numbriga kohanimi (nt Ruhnu tuletorn 990) lähiaadressiks ei sobi – määrata tuleb hoonetele ja hoonestatud üksusele sobilik aadress. Loomulikult tuleb koha-aadressi määramisel viia läbi haldusmenetlus ja koha-aadressid objekti omaniku (haldajaga) kooskõlastada, kuid soovitame lähtuda alltoodud põhimõtetest, et haldusmenetlus oleks ladusam.

Navigatsioonimärke teenindavate maaüksuste lähiaadressi määramise põhimõtted

  • Nimedes soovitame kajastada märgi liiki tähistavat liigisõna, nt tuletorn, tulepaak, päevamärk.
  • Nimed võivad sisaldada tehnilisi numberlisandeid, kusjuures number järgneb liigisõnale (tuletorn vm). Numbri määramisel lähtutakse Veeteede Ameti hallatavas navigatsioonimärkide registris olevast numbrist.
  • Navigatsioonimärki teenindava maaüksuse nimes sisaldub asukohale viitav asustusüksuse nimi, seejuures on liigisõna üldjuhul ainsuse nimetavas käändes, väikese algustähega ja kirjutatakse nimetuumast lahku.
  • Nimi ei või sisaldada Rooma numbreid, keelatud sümboleid, parasiitsõnu ega lühendeid (näiteks on lähiaadressides keelatud sulud, komad, punktid, sidekriipsud, kaldkriipsud, üksikud suurtähed jne).

Toome mõned näited, kuidas maaüksuse nime muuta (täielik nimekiri on toodud eelviidatud juhendis).

Navigatsioonimärgi (senine) nimi Korrastatud katastriüksuse nimi (soovitatav)
Narva-Jõesuu tuletorn Narva-Jõesuu tuletorn 1
Narva jõe liitsihi alumine tulepaak Narva-Jõesuu tulepaak 15
Narva-Jõesuu jõe liitsihi ülemine tulepaak Narva-Jõesuu tulepaak 16
Sillamäe sadama läänemuuli tulepaak Sillamäe tulepaak 201
Sillamäe sadama idamuuli tulepaak Sillamäe tulepaak 21
Ringsu sadama liitsihi ülemine tulepaak Ringsu tulepaak 995

SisukordPrindi