Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks: 4Kohanimede ja koha-aadresside süsteemse korraldamiseta ei saa hästi toimida ka ülejäänud valdkonnad, näiteks: 
5sotsiaalabi ja -teenused;  vanurite hoolekanne;  elamu- ja kommunaalmajandus;  veevarustus ja kanalisatsioon;  heakord;  jäätmekäitlus;  ruumiline planeerimine;  ühistransport;  vallateede ja linnatänavate korrashoid;  jne.   Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema mingil määral kursis, mis toimub seoses kohanimede ja koha-aadressidega, et osata vastavat infot oma valdkonna tegevuste korraldamisel õigesti kasutada. 5sotsiaalabi ja -teenused;  vanurite hoolekanne;  elamu- ja kommunaalmajandus;  veevarustus ja kanalisatsioon;  heakord;  jäätmekäitlus;  ruumiline planeerimine;  ühistransport;  vallateede ja linnatänavate korrashoid;  jne.   Seega peavad peaaegu kõik omavalitsuse töötajad olema mingil määral kursis, kohanimede ja koha-aadresside valdkonnaga, et osata vastavat infot oma tegevuste korraldamisel õigesti kasutada.