Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
2Koha-aadresside struktuurset ülesehitust võib vaadelda ka puuna. Selline võiks välja näha Eesti kujuteldava aadressipuu tüvi koos põhiokstega. 2Koha-aadresside struktuurset ülesehitust võib vaadelda ka puuna. Selline võiks välja näha Eesti kujuteldava aadressipuu tüvi koos põhiokstega. 
3Aadressi kolme esimese taseme komponendid on nagu puu tüvi ja suured oksad: tase 0 – riik; tase 1 – maakond; tase 2 – omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn). Nende kolme esimese taseme puhul on tegu kohanimeobjektidega. 3Aadressi kolme esimese taseme komponendid on nagu puu tüvi ja suured oksad: tase 0 – riik (ADS-is ei käsitleta komponendina, sest süsteemis on ainult Eesti aadressid); tase 1 – maakond; tase 2 – omavalitsus (vald või omavalitsuslik linn). Nende kolme esimese taseme puhul on tegu kohanimeobjektidega.
4Ja aadressipuu väiksemad oksad (struktuurielemendid või komponendid) kuni lehtedeni välja: 4Ja aadressipuu väiksemad oksad (struktuurielemendid või komponendid) kuni lehtedeni välja: 
5Tase 3 – asula (küla, alevik, alev, omavalitsuse sisene linn) ja linnaosa. Tase 4 – väikekoht (nt aiandusühistu, suvilaühistu). Tase 5 – liikluspind (nt tänav, puiestee, tee). Tase 6 – maaüksuse nimi (võib olla kohanimi). Tase 7 – aadressinumber (maaüksuse või hoone number vajaduse korral koos eristava numbri või tähega e tähtlisandiga). Tase 8 – hooneosa (korteri) number. 5Tase 3 – asula (küla, alevik, alev, omavalitsuse sisene linn) ja linnaosa. Tase 4 – väikekoht (nt aiandusühistu, suvilaühistu). Tase 5 – liikluspind (nt tänav, puiestee, tee). Tase 6 – maaüksuse nimi (võib olla kohanimi või tehniline nimi). Tase 7 – aadressinumber (maaüksuse või hoone number vajaduse korral koos eristava numbri või tähega e tähtlisandiga). Tase 8 – hooneosa (korteri või bürooruumi) number.
6Tasemete 3, 4 ja 5 puhul, nagu kahe esimesegi puhul, on tegu kohanimeobjektidega. Tasemel 6 on maaüksuste nimed mis võivad olla nt tavamõistes talunimed või ka tehnilise objekti nimed. Näiteks võib maaüksus olla moodustatud teele või trassile ja sellises nimes sisalduvad erinevad tehnilised lisandid (numbrid, tähed), mis ei vasta kohanime määramise reeglitele. 6Tasemete 3, 4 ja 5 puhul, nagu kahe esimesegi puhul, on tegu kohanimeobjektidega. Tasemel 6 on maaüksuste nimed mis võivad olla nt tavamõistes talunimed või ka tehnilise objekti nimed (tee, raudtee, trassi vmt nimi). Näiteks võib maaüksus olla moodustatud teele või trassile ja sellises nimes sisalduvad erinevad tehnilised lisandid (numbrid, tähed), mis ei vasta kohanime määramise reeglitele.
7Sellel kujuteldaval aadressipuul kasvavad oksad ja lehed alati kindla loogilise korra alusel ja omavahelistes struktuursetes seostes. Näiteks ei saa katastriüksuse oks kasvada kunagi otse maakonna oksa külge, vahepeal peab olema kindlasti omavalitsuse oks ja kui omavalitsuses on külad, siis ka küla oks. Samuti ei saa korteri leht kasvada otse katastriüksuse oksa külge, vaid vahepeal peab olema kindlasti ka hoone oks. Kohe kui tekib puu kasvureeglitele mittevastav oks või leht, annab ADS sellest teada ning tõkestab selliste andmete registreerimise. 7Sellel kujuteldaval aadressipuul kasvavad oksad ja lehed alati kindla loogilise korra alusel ja omavahelistes struktuursetes seostes. Näiteks ei saa katastriüksuse oks kasvada kunagi otse maakonna oksa külge, vahepeal peab olema kindlasti omavalitsuse oks ja kui omavalitsuses on külad, siis ka küla oks. Samuti ei saa korteri leht kasvada otse katastriüksuse oksa külge, vaid vahepeal peab olema kindlasti ka hoone oks.
   8Kohe kui tahetakse tekitada puu kasvureeglitele mittevastav oks või leht, annab ADS sellest menetlejale teada ning tõkestab selliste andmete registreerimise.
8Pärast ruumiandmete seaduse rakendumist enam ebaloogilisi andmeid juurde tekitada ei saa ning varem tekitatud ebakorrektsed andmed tuleb omavalitsustel võimalikult kiiresti korrastada. Maa-amet abistab kõiki omavalitsusi, kes soovivad andmete korrastamisega tegeleda. 9Pärast ruumiandmete seaduse rakendumist enam ebaloogilisi andmeid juurde tekitada ei saa ning varem tekitatud ebakorrektsed andmed tuleb omavalitsustel võimalikult kiiresti korrastada. Maa-amet abistab kõiki omavalitsusi, kes soovivad andmete korrastamisega tegeleda.