Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
4Kitsamalt käsitletakse aadressiandmetena kindlat hulka andmeid, milleks on: 4Kitsamalt käsitletakse aadressiandmetena kindlat hulka andmeid, milleks on: 
5aadressides kasutatavad kohanimed (nt haldus- ja asustusüksuste nimed ning tänavate nimed) ja koha-aadressid;  aadressiobjektide liigid (vastavalt ADS-i haldussüsteemis hallatavale aadressiobjekti liikide klassifikaatorile, eelkõige liikluspinnad (nt tänavad); elamud, mitteelamud, hooneosad (nt korterid) ja katastriüksused);  aadressipunkti x- ja y-koordinaat. Sama aadress võib olla mitmel objektil, kuid kuvamaks aadresse kaardil, valitakse üks esinduspunkt;  objekti ruumikuju andmed. See on kogu objekti kujutis. Lihtsustatult öelduna näiteks hoone puhul tavaliselt nelinurk kaardil;  aadressiobjekti unikaalne tehniline identifikaator (nt katastritunnus ja ehitisregistri kood);  aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaeg. Ajaliselt on määratud, millal konkreetne aadress mingi objektiga seotud on või oli;  aadressiobjekti andmete kehtivuse algus ja andmete kehtetuks tunnistamise korral kehtivuse lõpu kuupäev. Kuna aadress ei saa eksisteerida ilma, et oleks teada, millise objekti aadressiga on tegemist, siis käsitletakse aadressiandmetena ka objekti kehtivuse infot. Kui katastriüksus jagatakse ja tekivad kaks või enam uut katastriüksust, siis esialgne katastriüksus muutub kehtetuks ja selle aadress võidakse anda ühele uuele katastriüksusele.   Kõiki neid andmeid tuleb vaadelda komplektis. Esmalt keskendume kohanimedele ja koha-aadressidele. Kindlasti käsitleme ka ruumilise paiknemise (ruumikuju) küsimusi. 5aadressides kasutatavad kohanimed (nt haldus- ja asustusüksuste nimed ning tänavate nimed) ja koha-aadressid;   aadressiobjektide liigid (vastavalt ADS-i haldussüsteemis hallatavale aadressiobjekti liikide klassifikaatorile, eelkõige liikluspinnad (nt tänavad); elamud, mitteelamud, hooneosad (nt korterid) ja katastriüksused);   aadressipunkti x- ja y-koordinaat. Sama aadress võib olla mitmel objektil, kuid kuvamaks aadresse kaardil, valitakse üks esinduspunkt;  objekti ruumikuju andmed. See on kogu objekti kujutis. Lihtsustatult öelduna näiteks hoone puhul tavaliselt nelinurk kaardil;  aadressiobjekti unikaalne tehniline identifikaator (nt ADS-i objekti identifikaator ADS-OID, katastritunnus, ETAK-i identifikaator ja ehitisregistri kood);   aadressiandmete kehtivuse algus- ja lõpuaeg . Ajaliselt on määratud, millal konkreetne aadress mingi objektiga seotud on või oli;  aadressiobjekti andmete kehtivuse algus ja andmete kehtetuks tunnistamise korral kehtivuse lõpu kuupäev. Kuna aadress ei saa eksisteerida ilma, et oleks teada, millise objekti aadressiga on tegemist, siis käsitletakse aadressiandmetena ka objekti kehtivuse infot . Kui katastriüksus jagatakse ja tekivad kaks või enam uut katastriüksust, siis esialgne katastriüksus muutub kehtetuks ja selle aadress võidakse anda ühele uuele katastriüksusele.   Kõiki neid andmeid tuleb vaadelda komplektis. Esmalt keskendume kohanimedele ja koha-aadressidele . Kindlasti käsitleme ka ruumilise paiknemise (ruumikuju) küsimusi.