Versioonide erinevus

Vaata erinevusi koodis
Vana versioonUus versioon
7Andmekogu liidestamiseks ADS-iga on üldjuhul vajalikud järgmised tegevused : 7Andmekogu liidestamiseks ADS-iga on üldjuhul vajalikud järgmised tegevused : 
8andmete võrdlemine ja alglaadimine (nt on võimalus igakuiseid väljavõtteid avalikus rakenduses   alla laadida);  olemasolevate aadressiandmete korrastamine vastavalt ADS-i nõuetele (näiteks klassifikaatoritasemete vastavuse tagamine);  olemasolevate andmete seostamine ADS-i andmetega (klassifikaatorite väärtuste vastete otsimine ADS-i klassifikaatorite hulgast);  integreeritava aadressiotsingu In-ADS kasutusele võtmine;  süsteemi liidestamine   X-teega ;  tarkvara loomine teenuste kasutamiseks;  andmebaasi tabelite (näiteks ADS seosandmete - sh identifikaatorite) lisamine ja kasutajatarkvara arendamine nii, et seoseta aadressiandmeid juurde ei tekiks;  vajalike aadressiandmete (sh seoste) kandmine oma andmebaasi ja nende uuendamine (ajakohasena hoidmine) või iga kord vajaliku päringu tegemine ADS-ist.    Liidestumise võimalikud variandid: otsene ja kaudne 8andmete võrdlemine ja alglaadimine (nt on võimalus igakuiseid väljavõtteid avalikus rakenduses   alla laadida);  olemasolevate aadressiandmete korrastamine vastavalt ADS-i nõuetele (näiteks klassifikaatoritasemete vastavuse tagamine);  olemasolevate andmete seostamine ADS-i andmetega (klassifikaatorite väärtuste vastete otsimine ADS-i klassifikaatorite hulgast);  integreeritava aadressiotsingu In-ADS kasutusele võtmine (sh seosandmete oma süsteemi salvestamine);  süsteemi liidestamine   X-teega (kui andmeid on vaja ajakohasena hoida);  tarkvara loomine teenuste kasutamiseks;  andmebaasi tabelite (näiteks ADS seosandmete - sh identifikaatorite) lisamine ja kasutajatarkvara arendamine nii, et seoseta aadressiandmeid juurde ei tekiks;  vajalike aadressiandmete (sh seoste) kandmine oma andmebaasi ja nende uuendamine (ajakohasena hoidmine) või iga kord vajaliku päringu tegemine ADS-ist.    Liidestumise võimalikud variandid: otsene ja kaudne
9Kui andmekogusse lisatakse uusi aadressiandmeid inimeste ütluste või esitatud dokumentide alusel, siis on vaja liidestuda ADS-iga otse. 9Kui andmekogusse lisatakse uusi aadressiandmeid inimeste ütluste või esitatud dokumentide alusel, siis on vaja liidestuda ADS-iga otse. Sageli piisab In-ADS -i kasutusele võtmisest.
10Otseliidestumiseks tuleb andmekogu pidajal teostada andmekogus järgmised tegevused: 10Otseliidestumiseks tuleb andmekogu pidajal teostada andmekogus järgmised tegevused: 
... ... 
13Kui näiteks rahvastikuregister registreerib isikule elukoha, siis sellega luuakse seos isiku ja aadressi vahel. Vajalik on otseliidestumine ADS-iga. Kui mõni teine register või andmekogu tahab kasutada isiku andmeid ja tema aadressi, mis pärinevad rahvastikuregistrist ja sealjuures ei muudeta aadressi ega seostata isikut uute aadressidega, siis ei looda uusi seoseid ning andmekogul piisab kaudsest liidestumisest. Teisisõnu kasutab andmekogu ADS-i andmeid läbi ADS-iga liidestunud rahvastikuregistri. 13Kui näiteks rahvastikuregister registreerib isikule elukoha, siis sellega luuakse seos isiku ja aadressi vahel. Vajalik on otseliidestumine ADS-iga. Kui mõni teine register või andmekogu tahab kasutada isiku andmeid ja tema aadressi, mis pärinevad rahvastikuregistrist ja sealjuures ei muudeta aadressi ega seostata isikut uute aadressidega, siis ei looda uusi seoseid ning andmekogul piisab kaudsest liidestumisest. Teisisõnu kasutab andmekogu ADS-i andmeid läbi ADS-iga liidestunud rahvastikuregistri. 
14Kui aga andmekogu võtab isiku andmed rahvastikuregistrist ja lisab juurde teise kontaktaadressi (näiteks lisaks elukoha aadressile veel töökoha või muu kontaktaadressi), siis on tegemist isiku ja aadressi vahel uue seose loomisega. Sellisel juhul ei kasutata enam ainult neid andmeid, mida rahvastikuregistrist saadi. Sellisel juhul on vajalik otseliidestumine . 14Kui aga andmekogu võtab isiku andmed rahvastikuregistrist ja lisab juurde teise kontaktaadressi (näiteks lisaks elukoha aadressile veel töökoha kontaktaadressi), siis on tegemist isiku ja aadressi vahel uue seose loomisega. Sellisel juhul ei kasutata enam ainult neid andmeid, mida rahvastikuregistrist saadi. Sellisel juhul on vajalik otseliidestumine .
15Erandjuhtudel, näiteks kui andmekogu ei ole X-teel, kuid on ADS-iga liidestumise vajadus, siis on võimalik kasutada ka In-ADS-i integreeritavat aadressiotsingut . Tuleb arvestada, et näiteks muudatuste ja järgnevussuhete jälgimiseks see ei sobi. 15Erandjuhtudel, näiteks kui andmekogu ei ole X-teel, kuid on ADS-iga liidestumise vajadus, siis on võimalik kasutada ka In-ADS-i integreeritavat aadressiotsingut . Tuleb arvestada, et näiteks muudatuste ja järgnevussuhete jälgimiseks see ei sobi.